Aedifica sluit zich aan bij branchevereniging IVBN

‘S-GRAVENHAGE, 3 juli 2023 – Aedifica is per 1 juli jl. lid van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), de branchevereniging voor het bevorderen van een stabiel investeringsklimaat voor lange termijn investeringen in vastgoed die bijdragen aan een duurzame, leefbare en toegankelijke leefomgeving.

Aedifica NV is een Belgische REIT, beursgenoteerd aan zowel de Brusselse als de Amsterdamse effectenbeurs, met een breed internationaal gespreid aandeelhoudersbestand en assets under management met een waarde van ca EUR 5,7 mrd. De groep is al ruim 20 jaar en in acht Europese landen actief in de zorgvastgoedsector. In Nederland is het fonds sinds 2016 actief en bestaat de portefeuille inmiddels uit 75 assets met een bijzondere focus op huisvesting voor ouderen met een zorgvraag.

IVBN-directeur Judith Norbart verwelkomt Aedifica graag als lid van IVBN: ”Aedifica is een belangrijke investeerder in Nederlands zorgvastgoed en brengt daardoor voor onze vereniging veel kennis en kunde mee over woonzorgconcepten. Haar langetermijnfocus sluit aan bij de missie van de IVBN-leden om langjarig te investeren in een duurzame, leefbare en toegankelijke leefomgeving.

Erwin Drenth (Country Manager Aedifica Nederland): “Wij zijn blij om te kunnen toetreden tot de IVBN. We willen met dit lidmaatschap bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt voor zorgvastgoed, zowel op het gebied van nieuwe woonzorgconcepten als op het gebied van het verder professionaliseren van deze asset class. We hopen dat we met onze internationale ervaring op dit vlak iets te kunnen toevoegen aan de Nederlandse markt.

Het aantal leden van IVBN komt daarmee op 33, met meer dan 78 miljard aan beleggingen in Nederland, in woningen, zorgvastgoed, winkels en winkelcentra, kantoren, parkeergarages en overig vastgoed.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie of hoge resolutie beeldmateriaal, neem contact op met:

Aedifica:
Erwin Drenth, Country Manager Nederland
M +31 6 51 36 70 50
E: erwin.drenth@aedifica.eu

Delphine Noirhomme, Investor Relations Manager
T +32 2 626 07 70
E delphine.noirhomme@aedifica.eu

IVBN:
Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN
T: 070-3000371 | M: 06 11846472
E: j.norbart@ivbn.nl

Over Aedifica:
Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in Europees zorgvastgoed, in het bijzonder vastgoed voor ouderenzorg. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 620 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje, met een waarde van ruim EUR 5,7 miljard.
Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019). Sinds 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels. Bovendien maakt Aedifica sinds 2023 deel uit van de BEL ESG, de index die bedrijven volgt die het best presteren op ESG-criteria. Aedifica is eveneens opgenomen in de EPRA, Stoxx Europe 600 en GPR-indexen. De marktkapitalisatie bedraagt ca. EUR 3 miljard.


Over IVBN:
IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 78 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard euro aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen euro aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

Terug