Datum: 6 februari 2018
Plaats: Amsterdam

Ronde Tafels Integriteit IVBN-NEPROM-RICS

"Let’s start talking about integrity"; Beleggers, ontwikkelaars en andere vastgoedprofessionals met elkaar in gesprek

Gewaardeerd lid van RICS,  NEPROM en/of IVBN

Bovengenoemde partijen hebben de handen ineen geslagen om een maatwerkmiddag samen te stellen op het gebied van integriteit. Ditmaal geen 'one size fits all' gastsprekers die gedurende het gehele programma eenzijdig de zaal toespreken.

Programma in het kort

We beginnen met een korte introductie over integriteit aan de hand van een test die de deelnemers van te voren maken. Daarna zetten wij in op een interactief programma aan ronde tafels door met u als specifieke doelgroep (managers en bestuurders) aan de slag te gaan. Aan de hand van een aantal vooraf geselecteerde thema's en prikkelende stellingen - waarin integriteit een belangrijke rol speelt - gaan wij met elkaar in gesprek.

Voor wie?

Onder het mom van 'goed voorbeeld doet volgen',  nodigen wij graag alle bestuurders en managers uit die een leidinggevende rol binnen hun bedrijf of organisatie vervullen. Ook compliance officers zijn nadrukkelijk uitgenodigd.

Korte test vooraf

Na uw aanmelding nodigen wij u uit deel te nemen aan een korte test, waarvan de uitkomsten (geanonimiseerd) leidraad zullen zijn voor de start van de bijeenkomst op de dag zelf. Wij dragen er uiteraard zorg voor dat uw antwoorden niet voor andere doeleinden dan de start van de integriteitsmiddag worden gebruikt.

Wij hopen u op 6 februari in groten getale te mogen begroeten!

Vervolg met Young RICS,  Jong IVBN en NEPROM New Gen

In vervolg op deze sessie zal in de loop van 2018 ook een maatwerkprogramma worden verzorgd voor young professionale binnen uw organisaties. Ons doel is uiteindelijk resultaten en bevindingen van beide groepen deelnemers te bundelen en over en weer te delen.

Namens IVBN, NEPROM, RICS

Frank van Blokland, Sieuwerd Ermerins, Nicolette Zandvliet, Stef Weekers en Cornélie Arnouts

Programma

  • 15.30 uur: inloop en registratie
  • 16.00 uur: aanvang programma
  • 18.15 uur: aanvang netwerkborrel
  • 19.00 uur: verwacht einde

Locatie

Undercurrent,  Papaverweg 265 (1032 KJ) Amsterdam-Noord

Aanmelden

Kan hier. Meld u snel aan want het aantal plaatsen is beperkt!

Terug