IVBN OVER DE WONINGMARKT IN AANLOOP NAAR HET VOLGENDE KABINET

De leden van IVBN zijn onmisbare samenwerkingspartners voor een gezonde woningmarkt en inclusieve steden in Nederland. Een groot aantal van onze leden investeert ook in Nederlands winkel,- kantoren-, bedrijfsmatig en zorgvastgoed. Met een focus op maatschappelijke- en duurzaamheidsvraagstukken, faciliteren IVBN-leden de doelstellingen van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. IVBN-leden werken op een verantwoorde manier vóór en mét pensioen- en verzekeringsgeld zodat ook starters, senioren, mensen met middeninkomens en mensen in sleutelberoepen prettig kunnen wonen en verblijven in onze steden.

 

Het momentum is nu om het schaakbord terzijde te schuiven en zij aan zij te werken aan een toegankelijke woningmarkt voor iedereen door samen te werken en elkaar te versterken. Welk(e) bewindspersoon, politicus of politieke partij ontpopt zich als de eerste Grootmeester van de Woningmarkt?

Lees hier verder.

 

Missie voor het nieuwe kabinet: méér en passende woonruimte voor ouderen

Nederland vergrijst en het aantal ouderen in de leeftijdscategorie 75+ers neemt toe. Daarnaast is de zorgsector de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De zorgvraag van ouderen wordt dus groter én diverser.

Lees hier verder.

Passende en betaalbare woningen voor iedereen

   

 

 

Lees meer

 

We kennen allemaal de levensgrote uitdagingen ten aanzien van de alsmaar oplopende woningtekorten, de problematiek rondom malafide verhuurders en de kostbare verduurzamingsopgaven op de woningmarkt.                              

Lees hier verder.

 

De komende 15 jaar zijn er meer dan een miljoen (!) woningen nodig om aan de alsmaar groeiende vraag te voldoen. Politieke partijen doen pogingen hier doeltreffend beleid op te formuleren, maar onjuiste beeldvorming polariseert het debat.

Lees hier verder.

 

Een aantal politieke partijen zet ‘de markt’ ogenschijnlijk weg als aasgieren en graaiers. Alleen voor de ingevoerde lezer van verkiezingsprogramma’s is duidelijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen malafide verhuurders en nette en maatschappelijk betrokken marktpartijen.  Lees hier verder.  

Voorafgaand aan het huidige politieke gevoel van urgentie, vragen marktpartijen al jarenlang aandacht voor de enorme stagnering in de woningbouw.

Lees hier verder.

 

 

Steeds vaker richten politici hun pijlen op particuliere buy-to-let beleggers. De recente verhoging van de overdrachtsbelasting (van 2% naar 8%) en de huidige G5-roep om een algehele verhuurdervergunning, zijn bekende voorbeelden hiervan. 

Lees hier verder.

 

Zoals helaas gebruikelijk in verkiezingstijd, vieren dogmatische denkrichtingen en symboolpolitiek hoogtij. Allerlei deeloplossingen vliegen ons om de oren terwijl de missers uit het verleden open en bloot op tafel liggen. 

Lees hier verder.

 

 Terug