Tekst Huurbeleid boven

Klik hier voor een presentatie van het huurbeleid zoals het er volgens IVBN uitziet.

Klik hier voor meer informatie over het huurbeleid op de website van VROM.

Klik hier voor de MG-Circulaire over het huurprijsbeleid voor de periode tot 1 januari 2007.

Klik hier voor de WOZ-grenzen per gemeente (vanaf blz. 20), zoals die door VROM zijn bepaald. Aan de hand van deze grenzen wordt per gemeente bepaald of een woning zich vanaf 1 januari in het gereguleerde, overgangs of geliberaliseerde gebied bevindt. In het overzicht treft u de grenswaarden aan voor de scheiding tussen het gereguleerde en het  overgangsgebied. De grenzen tussen het overgangs en het nieuw te liberaliseren gebied liggen € 100.000,- hoger dan de aangegeven grenzen. In Amsterdam zijn de grenzen voor het overgangsgebied bijvoorbeeld € 195.000,- en € 295.000,-.

Verder wordt op onderstaande webpagina’s door IVBN ingegaan op de zin en onzin die er publiekelijk wordt verkondigd over het huurbeleid. IVBN heeft ervoor gekozen daarop te reageren in de vorm van een (bedacht, maar meestal wel op de praktijk gebaseerd) vraag en antwoord. Deze webpagina’s zijn met name bedoeld voor landelijke, provinciale of gemeentelijke politici die willen weten hoe IVBN reageert op een aantal publieke discussies, waarin door allerlei partijen vaak veel onzin wordt verkondigd.

Aan de samenstelling van deze vragen en antwoorden is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid van de kant van het bureau van IVBN gewerkt. Er kunnen echter géén rechten aan worden ontleend; daarvoor moet u toch weer zijn bij de beleidsvoorstellen en/of wetteksten zelf. Het is ook niet zo dat uit een bepaald vraag/antwoord altijd direct een specifiek beleidsstandpunt van IVBN is af te leiden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld zijn  bij de IVBN persberichten.

IVBN kan er helaas niet aan beginnen om allerlei vragen die er in de praktijk bij huurders leven via de website te gaan beantwoorden, daarvoor moet u bij uw eigen verhuurder zijn.

IVBN kan de vragen/antwoorden te allen tijde verwijderen, aanpassen of uitbreiden.

Vooralsnog hebben we de vragen/antwoorden gerangschikt naar drie groepen:Terug