Den Haag, 29 okober 2019

Zeer constructief gesprek IVBN met Amsterdamse Raad

 

Op maandagavond 28 oktober was IVBN uitgenodigd in de Amsterdamse Raadscommissie Wonen en Bouwen om toe te lichten waarom leden van IVBN door de huidige beleidskaders niet meer kunnen en willen investeren in nieuwe huurwoningen in de stad Amsterdam. Initiatiefnemer was Hala Naoum Nehmé (VVD) die dat "onverteerbaar" vindt. Namens IVBN-leden namen Annemarie Maarsen (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Robert Kohsiek (Wonam), Allard van Spaandonk (Bouwinvest), Gertjan van der Baan (Vesteda) en Wim Wensing (Amvest) actief deel aan het gesprek. Frank van Blokland hanteerde als aftrap voor het gesprek dat de gemeente Amsterdam institutionele en andere professionele lange termijn woninginvesteerders helaas verjaagt. Dat komt door de combinatie van enerzijds té strikte eisen en te hoge grondprijzen ten aanzien van nieuwbouw middenhuur en anderzijds door de dreiging de bestaande voorraad midden- en vrije sector huurwoningen zeer fors te gaan reguleren. IVBN betreurt het zeer dat haar leden niet meer kunnen en willen investeren, terwijl er juist nú veel maatschappelijk kapitaal bij de leden van IVBN beschikbaar is om duurzaam te investeren in een overspannen woningmarkt als die van Amsterdam. Hij pleitte er dan ook hartstochtelijk voor dat de Raad de huidige beleidskaders verruimt.  

IVBN vroeg de Raad om reële eisen te stellen aan nieuwbouw en daarvoor dan passende grondprijzen te rekenen door écht residueel te rekenen. Verder wil IVBN dat de gemeente stopt met de dreiging om met zware regulering in te grijpen in de bestaande voorraad vrije sectorhuurwoningen.

IVBN verwees naar de constructieve voorstellen die zij in januari 2019 heeft gedaan aan Amsterdam (die echter werden afgewezen) en de aanbod van een Middenhuurakkoord in juli jongstleden. Dat werd door het College afgewezen en dat moest IVBN vernemen via de beantwoording van raadsvragen. Voorts wees IVBN op de drastische ingreep die de minister van plan is door te voeren via een beperking van de WOZ-factor in het WWS tot maximaal 33% op woningniveau. Deze maatregel is zelfs zó fors dat er daardoor minder middenhuur en méér gereguleerde huurwoningen zullen komen. IVBN is van mening dat het een veel te ver gaand voorstel is, met té grote consequenties voor de beschikbaarheid van middenhuurwoningen.

Frank van Blokland: “Het was een positieve vergadering waarin 2,5 uur echt goed naar elkaar is geluisterd. Ik ben blij en opgelucht dat dit door de Raad zo is behandeld. We hopen op het weer kunnen maken van constructieve werkafspraken met Amsterdam. Samenwerking is immers hét middel voor stedelijke ontwikkeling”.

 


Noot voor de redactie: Bijgevoegd is de schriftelijke inbreng van IVBN aan de Raadscommissie.

Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug