Voorburg, 16 september 2013

WOZ in WoningWaarderingStelsel Meer marktconformiteit in gereguleerde woningsector, 16-09-2013

Minister Blok brengt meer marktconformiteit aan in het puntenstelsel voor gereguleerde huurwoningen. De WOZ-waarde zal voor circa 25% invloed krijgen op de maximale huurprijs. De aanpassing maakt onderdeel uit van het beleid van minister Blok, dat erop gericht is de werking van de huurwoningenmarkt te verbeteren, een meer gelijk speelveld te realiseren en meer huurwoningen te liberaliseren. IVBN steunt dat beleid van de minister. Door de aanpassing verwacht IVBN op het portefeuilleniveau van institutionele beleggers een (licht) positief effect op de maximale huurprijzen van de gereguleerde huurwoningen en iets meer gereguleerde huurwoningen die (na mutatie van de huurder) kunnen worden geliberaliseerd. Op individueel woningniveau kan dat uiteraard heel  verschillend uitpakken. 

Verhuurders van gereguleerde huurwoningen zullen voortaan ieder jaar weer opnieuw naar de puntentelling moeten kijken, die door invoering van de WOZ kan toe- of afnemen. Bij een lopend huurcontract kan daardoor meer of minder huurruimte ontstaan.  Meer huurruimte betekent echter niet dat die ruimte meteen kan worden benut; dat is afhankelijk van de jaarlijks toegestane huurverhoging. Bij minder huurruimte kan de situatie ontstaan dat de feitelijke huurprijs hoger ligt dan de nieuwe maximale huurprijs. In dat geval kan de huurder om huurverlaging vragen. Volgens IVBN zou een huurbevriezing dan meer op zijn plaats zijn. 

IVBN betreurt het dat door de voorgestelde aanpassing geliberaliseerd verhuurde huurwoningen (na mutatie van de huurder) kunnen terugvallen onder de regulering. In dat geval is er niet alleen sprake van een lagere huurprijs, maar zal die huurwoning ook weer vallen onder de verhuurderheffing. IVBN zal er bij de politiek op aandringen te voorkomen dat eenmaal geliberaliseerd verhuurde huurwoningen weer kunnen terugvallen. Het opleggen van de verhuurderheffing aan professionele beleggers voor gereguleerde huurwoningen onder de € 681 is immers qua rendement een ramp. Professionele beleggers zullen vanwege de heffing versneld afscheid moeten nemen van gereguleerd blijvende huurwoningen. 

Invoering van de WOZ in het puntenstelsel betekent voor de nieuwbouw wel meer onzekerheid.  De WOZ-waarde van nieuwbouw huurwoningen staat immers niet van te voren vast. Bij nog op te leveren nieuwe, nét te liberaliseren huurwoningen (vlak boven de € 681 en de noodzakelijke 142 punten) kan de aanpassing echter leiden tot een lagere huurprijs én een heffing. Volgens IVBN moet die onzekerheid worden voorkomen, omdat dergelijke nieuwbouwprojecten anders geen doorgang kunnen vinden. Vooralsnog heeft de minister alleen voor nieuwe huurwoningen, die aanvankelijk wel geliberaliseerd konden worden verhuurd, toegezegd dat die gedurende tien jaar (na mutatie van de huurder) niet zullen kunnen terugvallen. Daarmee vult de minister een breed door de Tweede Kamer gedragen wens in. Volgens IVBN moet die wens echter veel ruimer worden uitgelegd en moeten beleggers meer zekerheid krijgen over zowel de nieuwbouw als over eerder al geliberaliseerde huurwoningen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers. Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vas

Terug