Voorburg, 2 oktober 2015

Wonam lid van IVBN

Per 1 oktober is Wonam toegetreden tot de ledenkring van IVBN als geassocieerd lid. Wonam is een woningbouworganisatie met focus op Amsterdam, dat zich richt op de nieuwbouw van vrije sector huurwoningen in het segment tussen € 700 en € 1100 huur per maand.

De door Wonam reeds ontwikkelde projecten zijn King & Queen in Nieuw West; Square op de Zuidas en met de start van nog eens 300 huurwoningen wordt nog dit jaar begonnen met het project Toorop, ook in Nieuw West en de  Steltloper in het Oostelijk havengebied. Wonam realiseert zelfstandig of in samenwerking met marktpartijen huurwoningen. Wonam richt zich op de realisatie van 1.500 nieuwbouw huurwoningen in de komende vijf jaar. Via het door hen ontwikkelde communicatieplatform Woontank, specifiek gericht op geïnteresseerde toekomstige huurders, verhuurt Wonam aan de doelgroep van ‘young profesionals’. Wonam beheert de huurwoningen ook zelf. De zeer grote vraag naar vrije sector huur weerspiegelt dat de vrije sector huur een serieus alternatief voor de koopmarkt wordt. Zowel stellen als singles zijn zeer geïnteresseerd in kwalitatief goede huurwoningen op goede locaties; zij kiezen positief voor huren.

De directie van Wonam wordt gevormd door Carolyn van Duijvendijk-Koster en Robert Kohsiek. Zij zijn lid van IVBN geworden vanwege het karakter van IVBN als organisatie, het netwerk en de gedegen lobby die IVBN voert.

IVBN heeft in 2014 de institutionele lidmaatschapscriteria enigszins verruimd zodat ook andere partijen (geassocieerd) lid kunnen worden. Het gaat dan om professionele partijen, die niet kunnen voldoen aan de specifieke institutionele lidmaatschapscriteria (zoals het werken voor pensioenfondsen of verzekeraars), maar die qua positie in de vastgoedmarkt en qua functioneren in voldoende mate vergelijkbaar zijn met de leden van IVBN. Deze partijen moeten uiteraard aan dezelfde lidmaatschapscriteria voldoen als ‘gewone’ leden. Voorts vindt bij de beoordeling van een nieuw geassocieerd lid tevens nog een kwalitatieve totaalbeoordeling plaats, zoals het hebben van een positieve reputatie, een goed geregelde governance (met discretionaire bevoegdheid om te acteren), een gedegen organisatie, financieel transparant en met externe taxaties. IVBN-directeur Van Blokland is blij met de komst van Wonam als lid van IVBN, omdat zij als specialistische nieuwkomer op innovatieve en ondernemende wijze actief zijn in de vrije sector huur.


Noot voor de redactie: de directie van Wonam is bereikbaar via 020 - 26 00 238

Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug