7. Voorburg, 19 april 2007

Wetsvoorstel (her-)ontwikkeling vastgoed binnen fbi akkoord in Tweede Kamer

Wetsvoorstel (her-)ontwikkeling vastgoed binnen fbi akkoord in Tweede Kamer 
 
Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de (her-)ontwikkeling van vastgoed binnen een fiscale beleggingsinstelling (fbi) regelt. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. IVBN gaat ervan uit dat de Eerste Kamer nog in 2007 zal instemmen met de wet. De wet treedt dan inwerking na publicatie in het Staatsblad en zal dan betrekking kunnen hebben op het lopende boekjaar 2007. IVBN heeft zich vanaf februari 2001 sterk gemaakt voor deze wetswijziging. Directeur Frank van Blokland: “We zijn erg blij dat we er uiteindelijk samen met Financiën in geslaagd zijn om tot een in de praktijk goed werkzame oplossing te komen. Voor IVBN is dit een groot succes.”
 
Een fiscale beleggingsinstelling kent een zogenaamd nultarief voor de vennootschapsbelasting, met als essentiële voorwaarde dat het doel en de feitelijke werkzaamheid van de fbi bestaan uit het beleggen van vermogen. Ontwikkeling is echter geen beleggingsactiviteit. In een besluit van 22 februari 2001 was het
(her-)ontwikkelen van vastgoed binnen een fbi dan ook verboden, ook als dat voor de eigen portefeuille plaats zou vinden. In de praktijk bleek dat verbod echter onwerkbaar, omdat de dynamiek van de vastgoed-beleggingssector het noodzakelijk maakt het vastgoed regelmatig aan te passen aan de wensen van de markt en vooral economische veroudering tegen te gaan.
 
Het wetsvoorstel regelt nu dat er binnen een fbi de mogelijk wordt geopend om een belaste dochter-vennootschap op te zetten waarbinnen de (her-)ontwikkelingsactiviteiten ondergebracht kunnen worden. Er is sprake van (her-)ontwikkelen van vastgoed als er sprake is van “substantiële” zeggenschap of risico’s met betrekking tot de realisatie of de waarde van het project. De projectontwikkelingswinst zal tegen normale zakelijke voorwaarden moeten worden vastgesteld en over deze winst moet door de fbi-dochter vervolgens vennootschapsbelasting worden betaald. Doordat de dochter vennootschapsbelasting over de ontwikkeling moet betalen vindt er geen oneerlijke concurrentie plaats met ontwikkelaars.
 
In een aantal situaties, waarbij er géén sprake is van dergelijke substantiële zeggenschap of risico’s, is er dus ook geen sprake van (belaste) projectontwikkelingsactiviteiten binnen de fbi. Bijvoorbeeld is dat het geval bij turn-key aankopen van vastgoedprojecten van ontwikkelaars, bij het werken met bepaalde (standaard) pakketten van eisen, bij keuzes ten aanzien van de afwerking van het vastgoed, bij de levering van de grond bij de start van de ontwikkeling of bij de financiering tijdens de realisatie van het project. Voorts is in het wetsvoorstel een aanname opgenomen dat er sprake is van beleggen áls de verbetering of uitbreiding van bestaand vastgoed minder bedraagt dan 30% van de WOZ-waarde van het betreffende vastgoed, direct voorafgaande aan de her-ontwikkeling.
 
Loyens Loeff is als adviseur namens IVBN betrokken geweest.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 33 leden hebben voor circa 65 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug