Voorburg, 6 april 2010

Werkgroep Heroverweging Woningmarkt. IVBN ingenomen met grondige analyses en voorstellen.


Zowel de analyses als de gepresenteerde voorstellen raken de essentie van de problematiek in de huidige huurwoningenmarkt. IVBN-directeur Van Blokland: “De werkgroep heeft zeer goed werk geleverd. Eindelijk een breed samengestelde ambtelijke werkgroep met gezag die de huurprijsregulering meer in lijn wil brengen met de gewildheid van de woning en die de impliciete subsidiëring van huurders door woningcorporaties aan de kaak stelt.” Volgens Van Blokland legt de werkgroep terecht aan de politiek de vraag voor hoe groot de doelgroep voor de woningcorporaties zou moeten zijn. Daarna kan duidelijk worden welk deel van de corporatiewoningen dus ook zou kunnen worden verkocht aan beleggers, dit om middelen liquide te maken voor de echte maatschappelijke opgave van corporaties. IVBN zal met haar leden de verschillende voorstellen en varianten uiteraard nog moeten bestuderen. Daartoe hoort ook de twee verschillende voorstellen om een koppeling aan te brengen tussen de WOZ-waarde en de maximale huurprijs. Voorts wil IVBN meer weten over de in te voeren bezitsbelasting die mogelijk ook commerciële verhuurders zal raken.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug