5. Voorburg, 9 maart 2007 (zie ook 2005.02)

Verbetering jaarverslaggeving vastgoed

Verbetering jaarverslaggeving vastgoed
IVBN adviseert meer aandacht voor segmentatie

IVBN adviseert om in de jaarverslaggeving nog meer informatie te geven over de segmentatie van de vastgoedportefeuille, als een sector binnen een land meer dan 10% uitmaakt van het totaal. IVBN geeft adviezen hoe die segmentatie dan het best kan worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld voor kantoren moet er dan meer informatie gegeven worden over de regio, het locatietype of de leeftijd; voor winkels de hiërarchie of het type, voor woningen het type, de huurprijsklasse, welke deel in de dispositieportefeuille zit of de leeftijd. IVBN adviseert tevens informatie te geven over welke deel van de portefeuille extern of intern wordt getaxeerd en bijvoorbeeld hoe betere informatie over de pijplijn kan worden gegeven. Verder zijn enkele aanbevelingen aangepast of vervallen.

Het recent uitgebrachte addendum betreft een aanvulling op de begin 2005 uitgebrachte aanbevelingen voor de jaarverslaglegging. Het addendum is onder het kopje “publicaties” op de website van IVBN te vinden. Het addendum zal van toepassing zijn op de jaarverslagen die worden opgesteld over het jaar 2007 en indien mogelijk nog over 2006.


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 33 leden hebben voor circa 65 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug