Voorburg, 1 oktober 2013

Vastgoed in beleggingsportefeuille, 01-10-2013

Onderzoek IVBN naar vastgoedbeleggingen pensioenfondsen en verzekeraars
Gemiddeld rendement vastgoed 9,2%; positie Nederlands vastgoed blijft belangrijk

Onderzoek van IVBN wijst uit dat ruim een derde van de vastgoedbeleggingen in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers Nederlands vastgoed betreft. Hierop is in de periode 2000 – 2012 een gewogen gemiddeld rendement behaald van 8,5%. Het onderzoek, dat vandaag is gepresenteerd op het jaarlijkse IPD/IVBN/VBA-researchseminar, gaat in op de samenstelling, rendementen en strategieën van 38 grote Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers. 

Guido Verhoef (PGGM Investments), voorzitter van de werkgroep Strategie & Research van IVBN: ‘Het unieke van dit diepgaande onderzoek is dat er nu een goed beeld is van de samenstelling en de rendementen van de vastgoedportefeuilles van institutionele beleggers zelf. Dit kan hen helpen bij de afwegingen om te komen tot een passende mix van de verschillende beleggingscategorieën. Ook geeft het de deelnemers van de pensioenfondsen inzicht in welke rendementen behaald zijn door op een professionele wijze in vastgoed te beleggen.” 

Vastgoed in de portefeuille van institutionele beleggers laat over de periode 2000 – 2012 een gewogen gemiddeld rendement zien van  9,2%. Tussen de beleggers bestaan grote verschillen in strategie en op basis hiervan kunnen vier soorten worden onderscheiden: sterk gespreide beleggers, specialisten met home-bias, gespreide fondsbeleggers en private fondsbeleggers. 

IVBN streeft er naar het onderzoek jaarlijks uit te voeren om zodoende meer inzicht in de vastgoedbeleggingsportefeuilles op te bouwen en hiermee beleggers te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Marco Mosselman in het kader van zijn MSRE-opleiding bij de ASRE. Een samenvattende paper is te downloaden van de IVBN-website. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers
Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug