Voorburg, 5 maart 2015

VALAD Nederland lid van IVBN

Valad Nederland is lid geworden van IVBN. Met de recente toename van assets onder management en de lancering van Valad Netherlands Diversified Partnership (VNDP) is er een behoefte ontstaan om toe te treden tot de IVBN. Zowel Valad als haar partners en stakeholders hebben professionaliteit, transparantie, integriteit en innovatie hoog in het vaandel staan, hetgeen naadloos aansluit op de missie van de IVBN.

Valad Europe beheert voor € 5,3 miljard aan vastgoedobjecten en investeringsvermogen, verdeeld over 24 fondsen en mandaten in Europa. Daarnaast ontwikkelt Valad Europe projecten ter waarde van ongeveer 1 miljard euro. Binnen het Valad platform wordt samengewerkt met circa 35 internationale institutionele investeerders, sovereign wealth investeerders en 18 banken partners.

Het Benelux-team van Valad Europe bestaat uit twintig medewerkers, die 8 mandaten van ongeveer € 550 miljoen beheren. Dat geld is geïnvesteerd in ongeveer 85 objecten, met in totaal 640 huurders. Het management van Valad Benelux bestaat uit Mark McLaughlin, managing director, Richard den Hartigh, head of asset management  en Michael Bax als finance director.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug