Voorburg, 4 april 2016

Uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging kan gewoon doorgaan

Afgelopen vrijdag 1 april is de wetswijziging in werking getreden waardoor de Belastingdienst, op verzoek van verhuurders, de inkomensindicaties kan verstrekken. De Eerste Kamer had medio vorige week al ingestemd met deze reparatie. Het webportaal van de Belastingdienst is dan ook gewoon open gegaan voor het opvragen van inkomensindicaties.

De Woonbond heeft nog een poging gedaan om via een kort geding op maandag 28 maart de openstelling tegen te houden. In een vandaag verschenen uitspraak van de rechter is de Woonbond echter niet ontvankelijk verklaard.

Woordvoerder Van Blokland van IVBN betreurt het dat de Woonbond nog heeft geprobeerd om eerdere democratische genomen meerderheidsbesluiten van het parlement te dwarsbomen. Het doel van de inkomensafhankelijke huurverhoging is namelijk het scheefwonen te kunnen bestrijden in de gereguleerde en met name de sociale huurvoorraad. Deze systematiek maakt het mogelijk hogere huurverhogingen door te voeren voor hogere (midden-)inkomens die relatief goedkoop in een gesubsidieerde sociale huurwoning wonen. 

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

Terug