Den Haag, 23 november 2021

Twee nieuwe bestuursleden bij IVBN

De leden van IVBN hebben twee nieuwe bestuursleden benoemd. Binnen het bestuur is een nieuwe bestuursportefeuille gecreëerd rond Finance, Risk and Operations. Voor deze portefeuille is benoemd Mascha Hendrickx. Zij is sinds juli 2019 directeur Financiën bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Voor de portefeuille Woningen is benoemd Wim Wensing. Hij is sinds 2011 Chief Investment Officer van Amvest.


De samenstelling van het bestuur van IVBN is daarmee als volgt:

  • Gertjan van der Baan (Vesteda) Voorzitter en integriteit
  • Mascha Hendrickx (Syntrus Achmea RE&F) Finance, Risk and Operations
  • Wim Wensing (Amvest) Woningen
  • Bart van Twillert (URW) Winkels
  • Bernd Stahli (NSI) Kantoren
  • Roel van de Bilt (Rabo REF) Duurzaamheid en penningmeester
  • Patrick Ruwiel (MN) Research en innovatie

 Noot voor de redactie: Contactpersoon Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

Terug