Voorburg, 27 mei 2010

Succesvolle gezamenlijke lobby. Met terugwerkende kracht heffen energiebelasting multitenantgebouwen voorkomen.
IVBN, Vastgoedmanagement Nederland en Vastgoed Belang hebben gezamenlijk voorkomen dat er vanaf 2004 nog een naheffing zou komen van energiebelasting bij multitenantgebouwen in het commerciële vastgoed. Er is door het Ministerie van Financiën in een nu door de brancheverenigingen gepubliceerde brief duidelijkheid geschapen waarmee in verreweg de meeste gevallen die naheffing kan worden voorkomen. Een forse financiële schadepost voor eigenaren van multitenantgebouwen en een naheffing bij diverse huurders is door de succesvolle overleg voorkomen.
 
VGM NL trok medio vorig jaar als eerste aan de bel toen er berichten kwamen dat de gangbare praktijk van het doorbelasten van de energiebelasting aan de huurders mogelijk niet correct zou zijn. De energiebelasting kent namelijk een sterk degressief tarief, afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen energie (elektriciteit en gas). Huurders in een multitenantgebouw kregen dan op basis van een hoger gezamenlijk verbruik dus een lager energiebelastingtarief in rekening gebracht. In veel commerciële multitenantgebouwen wordt op basis van vierkante meters en/of op basis van tussenmeters het energieverbruik afgerekend. De gezamenlijke brancheverenigingen, gesteund door PricewaterhouseCoopers en EBEKA, Energiebelasting Kennis- en Adviescentrum hebben de situatie van multitenantgebouwen in de praktijk toegelicht.  
 
Cruciaal is dat energiebelasting wordt geheven bij de “levering” van energie via een “net” aan een “aansluiting”, waarbij ook de WOZ-afbakening een belangrijke rol speelt. Voor het “net” zou dan ook een netbeheerder moeten worden aangesteld of ontheffing daarvoor moeten worden verkregen. De kernvraag was dus of er binnen een commercieel multitenantgebouw sprake is van een “net” of van een “installatie” en of er sprake was van een formele “aansluiting”. Ook de Energiekamer heeft zich over die vraag gebogen.
 
In de nu gepubliceerde brief van 1 april geeft het Ministerie van Financien aan dat met betrekking tot multitenantgebouwen in de meeste gevallen inderdaad géén sprake is van een met energiebelasting doorlevering. Binnen commercieel verhuurde multitenantgebouwen (kantoren, winkelcentra, bedrijfsverzamelgebouwen en sommige woongebouwen) moet voor de heffing van de energiebelasting de individuele casuspositie (al of niet afgebakende WOZ-objecten, al of niet tussenmeters etc) worden bezien om te kunnen bepalen hoe aldaar de heffing van de energiebelasting plaats moet vinden. Bij een appartementengebouw bijvoorbeeld, met afzonderlijke WOZ-objecten en “eigen” individuele meters, zal de heffing van de energiebelasting gewoon plaats (blijven) vinden door de energieleverancier zélf en rechtstreeks bij de individuele bewoners.
 
Op de website van IVBN, VGM NL en Vastgoed Belang staat de brief van het Ministerie van Financiën van 1 april jl. waarmee individuele belastingplichtigen van een multitenantgebouw een eventueel door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag kunnen aanvechten. Brief Mininsterie van Financiën Alleen voor leden van de branche-verenigingen is de achterliggende correspondentie beschikbaar.
 
De brancheverenigingen zijn nog in overleg met het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Energiekamer en het Ministerie van EZ over een aantal zaken en vooral over de manier waarop in de toekomst de heffing van energiebelasting bij multitenantgebouwen zal gaan plaatsvinden. IVBN, VGM NKL en Vastgoed Belang streven ernaar daar ook Aedes en de koepel van studentenhuisvesters KENCES bij te betrekken.


Noot voor de redactie:
Contactpersoon vanuit IVBN: drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 
De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Contactpersoon vanuit Vastgoedmanagement Nederland: drs. ing. E.M. Kaandorp 030 – 6085147 of 06 10892507. Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is de branchevereniging die zich richt op  vastgoedmanagement-organisaties die op professionele wijze vastgoedmanagementdiensten verlenen.  Sinds de oprichting op 20 januari 2009 hebben 65 vastgoedmanagement-organisaties, ruim 2000 medewerkers, zich in VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen, in opdracht van eigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE’s. VGM NL is de erkende gesprekspartner voor markt en overheid. Daarnaast faciliteert zij verdere professionalisering van de branche en integrale kwaliteitsverbetering van het vak, marktvergroting voor en dienstverlening aan haar leden. Voor informatie: www.vgm.nl

Contactpersoon vanuit Vastgoed Belang: drs. B.H.M. Bos 020 – 3463123 of 06-55707777. Vastgoed Belang is sinds 1894 dé Nederlandse belangenvereniging van en voor particuliere beleggers in vastgoed. Wij vertegenwoordigen de circa 65.000 particuliere beleggers, die direct dan wel indirect beleggen in vastgoed. Het gezamenlijke bezit van de particuliere beleggers omvat ongeveer 700.000 huurwoningen en vele duizenden vierkante meters aan commercieel vastgoed.  Onze vereniging opereert onafhankelijk, zonder winstoogmerk en in het belang van de particuliere belegger. Wij zijn op landelijk en regionaal niveau uw vertegenwoordiger naar overheden en andere koepelorganisaties.  De belegger kan bij ons terecht voor de lobby, belangenbehartiging en ledenservice. Onze vereniging bestaat al meer dan 116 jaar en is actief in heel Nederland. Via (landelijke en regionale) bijeenkomsten, alsmede via ondersteunende producten en diensten staan wij voor een verantwoord en duurzaam rendement voor de particuliere belegger in vastgoed.

Terug