Den Haag, 20 september 2019

Stadsakkoord Utrecht: nieuwe start door samenwerking met alle partijen

 

IVBN begroet het Stadsakkoord Utrecht als een nieuwe start voor meer woningbouw in de stad Utrecht. IVBN is blij met de brede samenwerking en de constructieve houding van het College om de opgave samen aan te pakken, met respect voor ieders (on)mogelijkheden. Tien leden van IVBN tekenen mee en spreken de concrete ambitie uit om:

  • de komende vijf jaar overeenkomsten sluiten voor de realisatie van 4.500 middenhuurwoningen;
  • zich te  focussen op zowel méér als kwalitatief hoogwaardige, duurzame middenhuurwoningen in gemengde en inclusieve wijken die ook voldoen aan de toekomstige woonvraag
  • samen met de gemeente Utrecht en andere stakeholders actief op zoek te gaan naar locaties om die middenhuurwoningen te realiseren;
  • de samenwerking met de Utrechtse woningcorporaties te intensiveren om zo de door- en terugstroom van ‘scheefwoners’ tussen het gereguleerde- en middenhuursegment te stimuleren;
  •  het aanbieden van nieuwbouw op inkomen aan de doelgroep te onderzoeken.

 

De tien leden zijn Altera Vastgoed, Amvest, a.s.r. real estate, Bouwinvest, CBRE Global Investors, MN, SPF Beheer, Syntrus Achmea Reak Estate & Finance, Vesteda en Wonam.

Er zijn voorrangsregels voor middenhuur afgesproken zoals opgenomen in de Huisvestingsverordening, die alleen voor de te realiseren nieuwbouw vanaf 1-1-2020 geldt, dus niet voor de bestaande huurwoningen. In samenwerking met de Utrechtse woningcorporaties gaat de doorstroming worden verbeterd. Interessant is dat de gemeente een vertrouwelijke balansrol wil gaan spelen voor ruiling van locaties van woningcorporaties en (markt)partijen.

Directeur Van Blokland:  “Het allergrootste obstakel om de plannen te realiseren is de beschikbaarheid van locaties. De gemeente heeft zelf bijna geen eigen gronden en dus moeten de middenhuurwoningen voor een groot deel op andermans grond worden gerealiseerd. Deze plannen hebben wel negatieve consequenties voor de grondwaarde. Partijen gaan echter energiek met elkaar op zoek naar locaties. Als dat lukt worden met het Stadsakkoord grote stappen vooruit gezet.”

Over de invoering van een eventuele “noodknop middenhuur” wordt in het Utrechtse akkoord niet gesproken. Eerder was de gemeente Utrecht daar voorstander van. Het zal duidelijk zijn dat mocht de gemeente Utrecht daar in de toekomst toch toe over zou gaan, afspraken met institutionele beleggers dan niet meer houdbaar zijn. Investeringen met én voor pensioen- en verzekeringsgeld  moeten kunnen voldoen aan een stabiele lange termijnfocus; drastische ingrepen van de overheid passen daar niet bij.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug