3. Voorburg, 6 februari 2007

Serge Schiltz winnaar 5e IVBN Scriptieprijs

Voor de vijfde keer is vanmiddag in het Fortis Auditorium in Utrecht de IVBN Scriptieprijs uitgereikt. Serge Schiltz ontving uit handen van juryvoorzitter Cor Worms de IVBN Scriptieprijs 2007 voor zijn aan de Amsterdam School of Real Estate uitgevoerde onderzoek ‘Valuation of Vacant Properties’.
 
Uit het juryrapport: “Deze studie omvat onderzoek op het terrein van een van onze grootste worstelingen, n.l. het effect van leegstand op de waardering van vastgoed. Hoe kun je het effect van leegstand kwantificeren en modelleren opdat we een zo zuiver mogelijke waardering van vastgoed en dus ook zo zuiver mogelijke performancemeting verkrijgen? De studie is goed gestructureerd van opzet, waarmee de auteur op moedige en overtuigende wijze omgaat met de weinig beschikbare informatie en kwaliteitsliteratuur over dit onderwerp.”
 
De IVBN-Scriptieprijs is een door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) ingestelde jaarlijkse stimuleringsprijs voor studenten die afstuderen op een vastgoedgerelateerd onderwerp. Met deze prijs wil de IVBN bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de vastgoedbeleggingssector in Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5000 verbonden. De overige genomineerden ontvangen ieder € 500.
 
Voor de IVBN Scriptieprijs 2007 nomineerde de jury uit 21 inzendingen de volgende scripties:
 
  • Performance van beursgenoteerde vastgoedbelegginsinstellingen. Een beoordelingsmodel voor de vastgoedportefeuille”. Bart de Bont en Jeroen de Heus, Technische Universiteit Eindhoven. 
     
  • Corporate Growth and Perfomance: International evidence on how public property firms grow and create value”. Stephen Fung, Universiteit van Amsterdam. 
     
  • Valuation of Vacant Properties”. Serge Schiltz, Amsterdam School of Real Estate.
 


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Marieke C.A. van de Sandt, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), Telefoon 070-3000371 of 06-51198044. De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. Institutionele beleggers in vastgoed hebben in Nederland voor circa 65 miljard euro aan vast goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug