Voorburg, 14 april 2015

Rol institutionele vastgoedbelegger verandert

De rol van de institutionele vastgoedbelegger in de vastgoedmarkt verandert. Hun belang en betekenis neemt toe bij gebiedsontwikkelingen en grootschalige herontwikkelingen en renovaties van bestaand vastgoed. Door de leden van IVBN werd veel geïnvesteerd in nieuwe vrije sector huurwoningen en in vernieuwing van bestaande kantoren en winkels. In het jaar 2014 bleek nadrukkelijk een kentering van de markt door de toegenomen belangstelling van buitenlandse beleggers om te investeren in Nederlands vastgoed.

Richting overheden benadrukt IVBN dat er vanuit beleggersoptiek een zekere schaarste nodig is. Dus is essentieel een regulerend ruimtelijke ordeningsbeleid, naast een stimulerend overheidsbeleid om meer te investeren in Nederlands vastgoed. Lokale overheden zullen deze beide publieke functies moeten laten prevaleren boven hun private belang om als marktpartij gronden uit te geven voor nieuwe kantoren of winkels.

De ambitie van IVBN om meer proactief en agenda zettend op te treden werd onder meer waargemaakt met de intensieve lobby voor een aanpassing van het huurrecht winkelruimte. IVBN heeft het onderwerp nadrukkelijk op de agenda gezet zowel in de vastgoedsector zelf als bij de retail. Voorts is IVBN in 2014 (samen met Vastgoed Belang, Forumvast en VGM NL) een omvangrijk lobbytraject gestart tegen de per 1 januari 2014 ingegane Warmtewet. De lobby-inspanningen van IVBN op de woningmarkt richtten zich ook in 2014 op de vrije sector huurmarkt en het corporatiedossier. Ondanks het advies van de Parlementaire Enquêtecommissie“niet DAEB; niet doen!”, bracht het parlement toch weer diverse versoepelingen aan om de corporaties toch commerciële activiteiten te kunnen laten doen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

Terug