Den Haag, 10 januari 2018

Rechtbank wijst vorderingen Woonbond inzake InkomensAfhankelijke Huurverhoging af

De Woonbond had medio juli 2017 de Staat, i.c. de Belastingdienst, en ook verhuurders-organisaties Aedes, IVBN en Vastgoed Belang gedaagd. De Woonbond deed dat omdat de Belastingdienst en verhuurders onrechtmatig zouden hebben gehandeld door aan verhuurders ‘inkomensindicaties’ ter beschikking te stellen, waarmee verhuurders de InkomensAfhankelijke Huurverhogingen (IAH’s) door konden  voeren. Deze IAH’s zijn bedoeld om het ‘goedkoop scheefwonen’ in gereguleerde huurwoningen te bestrijden; een beleid dat brede instemming in het parlement had gekregen.

De rechtbank Den Haag heeft vandaag alle vorderingen van de Woonbond afgewezen. Volgens de rechtbank is het verstrekken door de Staat van inkomensindicaties en het gebruiken daarvan door verhuurders sinds 1 april 2016 zonder meer in overeenstemming met de wet. Of het verstrekken van inkomensindicaties ook vóór 1 april 2016 in overeenstemming met de wet was, is volgens de rechtbank niet aan de burgerlijke rechter, maar aan de bestuursrechter. De huurders hadden daartegen verzet aan kunnen tekenen op grond van artikel 40 Wet Bescherming Persoonsgegevens. De rechtbank voegt daar verder nog aan toe dat áls het verstrekken van inkomensindicaties door de Staat vóór 1 april 2016 in strijd met de wet zou zijn geweest, dat niet betekent dat het gebruiken daarvan door verhuurders eveneens in strijd met de wet was. Dat is volgens de rechtbank namelijk niet het geval. Ook vóór 1 april 2016 mochten verhuurders dus de inkomensindicaties gebruiken voor het doorvoeren van inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Woordvoerders namens IVBN en Vastgoed Belang, Frank van Blokland en Co Koning, hebben met instemming het vonnis van de rechtbank gelezen. Zij hadden al goede hoop dat de vorderingen van de Woonbond zouden worden afgewezen en dat is nu overtuigend gebeurd.

Voor IVBN en Vastgoed Belang werd de procedure gevoerd door advocaat mr. Marieke Thijssen van Hekkelman Advocaten – Notarissen uit Nijmegen. Klik hier voor de uitspraak.


Noot voor de redactie:

Contactpersoon drs. F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of ing. N.R.P.J. (Co). Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang 020-3463123.

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement

Terug