Den Haag, 18 februari 2022

Raad Amsterdam neemt besluit over (aangepaste) opkoopbescherming

De Amsterdamse Raad heeft 16 februari het (aangepaste) Collegevoorstel besproken inzake opkoopbescherming en daarin zijn geen wezenlijke wijzingen aangebracht. IVBN/NEPROM hadden bezwaren naar voren gebracht tegen de regeling die feitelijk een verhuurverbod betekent omdat die de praktijk van institutionele en andere professionele lange termijn beleggers (in overwegend nieuwbouw en transformatie) ernstig zou kunnen belemmeren. Op 28 februari vindt de stemming plaats over nog enkele wijzigingen.

De regeling inzake opkoopbescherming is namelijk bedoeld om particuliere buy-to-let beleggers te weren uit daarvoor aan te wijzen wijken en in Amsterdam is dat de hele stad. Leden van IVBN kopen echter geen individuele koopwoningen aan om die in de huur te gaan exploiteren; hun businessmodel is immers ‘build-to-rent’ via nieuwbouw of transformatie.

Het College heeft het voorstel tekstueel aangepast om aan die bezwaren tegemoet te komen en heeft ook nog een aanvullende ontheffingsmogelijkheid geïntroduceerd. De Raad stemde daarmee in. IVBN heeft de andere G5 gemeenten, vele G40 gemeenten die bezig zijn met opkoopbescherming, de VNG en BZK over de Amsterdamse aanpak geïnformeerd.


 

Noot voor de redactie: Contactpersoon Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

Terug