6. Voorburg, 16 maart 2007 (zie ook 2007.04)

Puur inflatievolgend huurbeleid zeer slecht voor woningmarkt

Puur inflatievolgend huurbeleid zeer slecht voor woningmarkt

Tot ontsteltenis van de woningbeleggers, heeft de ministerraad op voorstel van minister Vogelaar ermee ingestemd dat de huren uitsluitend met inflatie mogen worden verhoogd. Deze huurverhoging van gereguleerde woningen is daarmee maximaal 1,1 procent. Volgens IVBN zal dit puur inflatievolgende huurbeleid de problematiek op de huurwoningenmarkt alleen maar verergeren. Zonder een reële huurgroei is het niet mogelijk om tot een betere prijs/prestatieverhouding op de huurwoningenmarkt te komen. Het gat tussen de huurwoningen en de koopwoningenmarkt wordt op deze manier nog groter dan het al was. Daarbij komt dat de kosten van verhuurders veel sterker stijgen dan alleen de inflatie. Deze kostenstijging wordt dus niet gedekt. Eerder al drong IVBN er bij minister Vogelaar op aan om een reële opslag van 2% boven inflatie toe te staan.

Het commentaar van IVBN voorzitter Breur luidt: “De uitkomst is helaas niet onverwacht, maar wel zeer teleurstellend. Doordat de exploitatiekosten sneller stijgen dan de huren komen de resultaten van alle verhuurders, zowel beleggers als corporaties verder onder druk te staan. De bereidheid en de mogelijkheid om in de woningmarkt te investeren komen daarmee opnieuw zeer onder druk te staan.”Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 33 leden hebben voor circa 65 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug