Den Haag, 22 september 2022

Prinsjesdag 2022: voorstel om vastgoed buiten het fbi-regime te plaatsen miskent waarde van fiscale beleggingsinstellingen voor vastgoedmarkt in Nederland

IVBN is onaangenaam verrast over het kabinetsvoornemen om per 1 januari 2024 fiscale beleggingsinstellingen de mogelijkheid te ontzeggen om direct in vastgoed te beleggen. Dit miskent de belangrijke bijdrage die fbi’s leveren op de woning-, winkel- en kantorenmarkt. De fiscale beleggingsinstelling bindt immers Nederlands maatschappelijk kapitaal aan de samenleving.

Een aantal IVBN leden brengt het vermogen van meerdere beleggers samen in een fonds onder het fbi-regime. Door samen te beleggen spreiden ze risico’s en realiseren ze schaalvoordelen. Deze beleggers zijn institutionele investeerders, veelal Nederlandse pensioenfondsen.

Het afschaffen van deze mogelijkheid dient geen enkel doel en is ook niet in lijn met het recent verschenen SEO rapport dat zich constructief en positief uitlaat over de vastgoed fbi en nog in de Tweede Kamer besproken gaat worden.

Het kabinet geeft aan met flankerende maatregelen te komen. IVBN gaat hier graag over in gesprek met het ministerie van Financiën.


Noot voor de redactie: Contactpersoon Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN 070-3000371 of  06 11 84 64 72 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 78 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

Terug