1. Voorburg, 16 januari 2007

Positie huurders van beleggerswoningen bij (complexsgewijze) verkoop versterkt

Positie huurders van beleggerswoningen bij (complexsgewijze) verkoop versterkt

IVBN-leden willen zorgvuldig omgaan met de belangen van hun huurders en willen met deze belangen ook rekening houden bij verkoop van verhuurde woningen. Dat geldt zowel bij verkoop van individuele huurwoningen aan zittende huurders (het zogenaamde uitponden), als bij verkoop van het complex aan een nieuwe eigenaar. Bij complexgewijze verkoop moet de nieuwe eigenaar goed verhuurderschap voortzetten. Als de nieuwe eigenaar wil gaan uitponden, moet ook hij een zorgvuldig verkoopprocedure volgen. Al sinds 1999 hanteren de leden van IVBN daarvoor een gedragscode. Zo regelt de gedragscode bijvoorbeeld dat er geen enkele druk op zittende huurders mag worden uitgeoefend om de door hen gehuurde woning te kopen. Ook mag er geen extreem en ongewoon huurprijsverhogingsbeleid plaatsvinden. De gedragscode heeft sinds 1999 goed gewerkt: er is bij het bestuur van IVBN geen enkele klacht gekomen van huurders of aspirant-kopers die vonden dat het verkoopproces niet goed zou hebben plaatsgevonden of dat de nieuwe eigenaar geen goed verhuurderschap zou voortzetten.

De gedragscode uit 1999 is geactualiseerd en verbeterd en per heden op de website van IVBN geplaatst. Zo is expliciet opgenomen dat de kopende partij uiterlijk binnen drie maanden na de levering de huurders en de betrokken huurdersorganisatie van het gekochte complex huurwoningen dient te informeren over zijn bedrijfsmatige bedoelingen met het complex en zijn beleid voor het complex. Bij appartementsgebouwen zal de zittende huurder of aspirant-koper op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaars (VvE) en de financiële positie van de betrokken VvE. Verder is het van groot belang dat de aspirant-koper goed wordt geïnformeerd over de onderhoudstoestand van het gehele complex en de te verwachten kosten van groot onderhoud. IVBN-leden zullen daar aan de hand van een door een externe deskundige of VVE-beheerder opgesteld meerjaren onderhoudsplan voor gaan zorgen. Verder zal de eigenaar die de appartementen individueel uitpondt (zolang hij een meerderheidspositie in de VvE heeft) bevorderen dat een delegatie van zijn huurders van appartementen in het complex als toehoorder bij de VvE-vergaderingen aanwezig kan zijn. De huurdersdelegatie kan dan meepraten. De verbeteringen van de gedragscode zijn mede door inbreng van het IVBN Huurdersplatform tot stand gekomen. In dat platform zijn de verschillende landelijke huurdersplatforms van de individuele leden van IVBN vertegenwoordigd.

Huurders of aspirant-kopers in een complex huurwoningen, eigendom van een IVBN-lid of verkocht door een IVBN-lid, kunnen gedurende twee jaar na de verkoop door het IVBN-lid bij het bestuur van IVBN schriftelijk een klacht indienen. Als blijkt dat de klacht terecht is, kan het IVBN-bestuur besluiten het desbetreffende IVBN-lid een waarschuwing, berisping of zelfs schorsing opleggen. Aangezien de leden van IVBN zich opnieuw vrijwillig achter de regeling hebben geschaard, verwacht IVBN ook de komende jaren geen klachten inzake het niet naleven van de gedragscode.


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 32 leden hebben voor circa 45-50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en voor 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug