Voorburg, 9 september 2010

Nieuwe voorzitter voor IVBN, René Hogenboom treedt na 7,5 jaar bestuurslidmaatschap af als voorzitter
In haar onlangs gehouden ledenvergadering is Hans Copier unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van IVBN. Hans Copier is country manager The Netherlands en lid van de European Board bij ING Real Estate Investment Management en sinds juni 2008 lid van het IVBN bestuur. Hij volgt René Hogenboom officieel op tijdens het derde lustrum van IVBN dat gevierd wordt met een lustrumbijeenkomst op 13 oktober aanstaande met als onderwerp ‘Vastgoed als beleggingscategorie’ en waar mevrouw mr. A.J. Kellerman, directeur van De Nederlandsche Bank, zal optreden als hoofdspreker (op uitnodiging).
 
René Hogenboom (algemeen directeur van Altera Vastgoed) nam 7,5 jaar geleden zitting in het bestuur van IVBN en werd eind 2007 voorzitter. In de beginperiode was hij voorzitter van de werkgroep Professionaliseren en voorzitter van de jury van de IVBN Scriptieprijs. Onder zijn leiding kwam de “Vastgoedwijzer” tot stand. Als voorzitter speelde hij een zeer enthousiasmerende en stimulerende rol onder meer door oprichting van een Platform Techniek, een Platform CFO en een platform voor jonge medewerkers bij IVBN leden. De positionering van vastgoed als beleggingscategorie had zijn bijzondere aandacht en in 2009 was hij de aanjagende kracht bij het tot stand komen van de IVBN publicatie “Beheersing van frauderisico’s in de institutionele vastgoedsector”.
 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug