Voorburg, 1 september 2010

IVBN: regelmatig terugkerende inkomenstoets noodzakelijk, Van Middelkoop: ‘EU-beschikking goed uitvoerbaar’
Minister Van Middelkoop (WWI) heeft gisteren besloten dat woningcorporaties gehouden zijn de EU- beschikking per 1 januari 2011 uit te voeren. Die beschikking bepaalt dat 90% van hun bezit moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000.
 
Het bezwaar van Aedes en de Woonbond dat hiermee 650.000 middeninkomens ‘tussen wal en schip’ zouden vallen deelt Van Middelkoop niet. Onderzoek in zijn opdracht wijst uit dat wanneer de 10% vrije toewijzingsruimte optimaal benut wordt en een scherp toewijzingsbeleid wordt toegepast er geen huisvestingsproblemen voor middeninkomens (€ 33.000 tot € 38.000) ontstaan en corporaties zich goed aan de 90% norm kunnen houden. Het onderzoek concludeert verder dat de slagingskansen van lagere inkomensgroepen juist vergroten door de EU-beschikking. Ook wordt corporaties erop gewezen dat een groot deel van hun woningen is te liberaliseren (zo’n 40 procent of 1 miljoen van de corporatiewoningen heeft hier de kwaliteit voor) en dat verkoop van bezit ook een goede optie is om middeninkomens te bedienen.
 
IVBN is tevreden dat de EU-beschikking per 1 januari 2011 gaat gelden. IVBN is echter in beroep gegaan, net als een aantal woningcorporaties. Een beroep heeft echter geen opschortende werking. Zo vindt IVBN de gekozen generieke inkomensgrens van € 33.000 nog steeds te hoog. Dat zou betekenen dat maar liefst 43% van alle huishoudens als doelgroep voor de woningcorporaties wordt beschouwd. IVBN vreest verder dat de woningcorporaties vrijwel de gehele corporatievoorraad blijvend onder de € 650 (liberalisatiegrens) zullen blijven verhuren; ook de ruim 1 miljoen woningen van corporaties die geliberaliseerd kunnen worden. IVBN pleit voor een objectieve afbakening van wat sociale en wat commerciële huurwoningen zijn op basis van 143 kwaliteitspunten.
 
IVBN pleit tevens voor een periodieke inkomenstoets bij huurders van gereguleerde woningen. Woningcorporaties worden nu verplicht het inkomen bij aanvang van de huurovereenkomst te toetsen. Het probleem van scheefwonen ontstaat echter pas als de huurder een forse inkomensontwikkeling doormaakt en dan feitelijk te goedkoop blijft wonen in een betaalbare en gesubsidieerde huurwoning, waarvan de huurprijs laag wordt gehouden voor de oorspronkelijke doelgroep. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug