Den Haag, 28 mei 2020

Patrick Ruwiel in bestuur IVBN

 

Met ingang van 1 april j.l. is Patrick Ruwiel benoemd in het bestuur van IVBN. Hij is sinds januari 2019 Director Dutch Real Estate van MN. Hij neemt binnen het bestuur de portefeuille van Guido Verhoef (PGGM) over met de werkgroep Strategie, Research en Data. Guido Verhoef had de maximale zittingstermijnen bereikt en IVBN is hem dankbaar voor zijn grote inzet voor IVBN!

Patrick werkt sinds december 2017 bij MN; daarvoor had hij zijn eigen consultancybureau en was eerder onder meer werkzaam bij het VUmc, ad interim bij NSI, directeur bij Delta Lloyd Real Estate en werkte daarvoor ook al eerder bij MN als fundmanager international real estate. Zijn opleiding genoot hij aan de HTS Amsterdam met aanvullende opleidingen bij de Amsterdam School of Real Estate en bij de Nyenrode University.

De samenstelling en rolverdeling van het bestuur van IVBN is met ingang van 1 april als volgt:

Dick van Hal                voorzitter en portefeuille integriteit

Bernd Stahli                  portefeuille Kantoren

Gertjan van der Baan    portefeuille Woningen; tevens vice-voorzitter

Nicole Maarsen            portefeuille Winkels

Patrick Ruwiel              portefeuille Strategie, Research & Data

Roel van de Bilt            portefeuille Duurzaamheid; tevens penningmeester

 

 

Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 30 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug