Den Haag, 20 februari 2017

Orange Capital Partners lid van IVBN

Orange Capital Partners zal per 1 maart lid worden van IVBN. Sinds begin 2014 is Orange Capital Partners actief in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt, met een portefeuille van ruim 3000 huurwoningen in de Randstad, en 15 winkelcentra in Nederland. Orange Capital werkt onder meer samen met een aantal buitenlandse institutionele beleggers en asset managers zoals Heitman, Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Goldman Sachs en een vermogende Nederlandse family office. In totaal heeft Orange Capital inmiddels meer dan €500 miljoen belegd.

Victor van Bommel (CEO): ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het lidmaatschap van IVBN het beste  aansluit bij de missie en doelstellingen van onze organisatie. Aansluiting bij IVBN is een belangrijke stap bij de verdere professionalisering van onze nog jonge en vernieuwende organisatie. Met wederzijdse uitwisseling van informatie en het gezamenlijk ontwikkelen van best practises en standaarden brengen we de sector verder.”

Frank van Blokland (directeur IVBN): “Wij zijn blij met aansluiting van een jonge en dynamische partij als OCP, die voor buitenlandse institutionele partijen werkt en focus heeft op duurzame en lange termijn vastgoedbeleggingen in Nederland”.


Noot voor de redactie:

Contactpersoon voor IVBN: drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Contactpersoon voor OCP: Victor van Bommel (CEO) 020 470 14 80.

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 33 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug