Den Haag, 3 september 2018

Onderbelicht gevolg van afschaffing dividendbelasting: Investeringsklimaat in Nederlands vastgoed verslechtert ernstig

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) vreest voor een ernstige verslechtering van het investeringsklimaat in Nederlands vastgoed. Tegelijk met de afschaffing van de dividendbelasting zal het Kabinet namelijk een verbod op vastgoedbeleggingen binnen een fiscale beleggingsinstelling (fbi) afkondigen. Deze maatregel staat haaks op de inzet van zowel eerdere als het huidige Kabinet om juist vastgoedinvesteringen in Nederland door pensioenfondsen en verzekeraars te stimuleren. IVBN pleit er voor de Nederlandse fbi-structuur te behouden en over het fiscale resultaat van de fbi-structuur, net als nu, dividendbelasting te blijven heffen. Nederland behoudt dan deze internationaal gangbare fiscale systematiek om collectief en fiscaal ondersteund te (blijven) beleggen in Nederlands vastgoed. Het dreigende verlies van de Nederlandse fbi-structuur voor vastgoedbeleggingen betekent dat er minder makkelijk collectief in Nederlands vastgoed kan worden belegd en er naar andere fiscale structuren zou moeten worden overgestapt.

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben via IVBN-leden voor 17 miljard in Nederlands vastgoed belegd via zo’n fbi-structuur. Dat draagt fors bij aan het gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven. Die investeringen leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de steden en aan de economische groei en welvaart. Er zijn immers kantoren nodig die ‘state of the art’ en duurzaam zijn. Vastgoedbeleggers investeren in een aantrekkelijk winkellandschap voor bewoners en toeristen. Zij investeren in hotels, parkeren en infrastructuur. Vastgoedbeleggers realiseren jaarlijks duizenden nieuwe middenhuurwoningen, waar een enorm tekort aan is. Ook investeren zij in zorgvastgoed. Veel institutioneel kapitaal wordt in logistiek vastgoed geïnvesteerd, waarmee Nederland haar positie als ‘logistic hub’ verbetert. Veel doelstellingen van dit kabinet en mede-overheden kunnen niet worden gehaald zonder investeringen in Nederlandse vastgoed door institutionele vastgoedbeleggers.

De dividendbelasting die pensioenfondsen en verzekeraars voor hun beleggingen in een fbi-structuur moesten afdragen, was verrekenbaar of kon worden teruggevraagd. Dat was zo geregeld om de op te bouwen pensioenvermogens zonder feitelijke belastingheffing te kunnen laten groeien. Het gaat overigens niet om afstel van belasting, maar om uitstel, omdat over de uitkeringen aan pensioengerechtigden wel weer belasting wordt afgedragen.   

Nederland maakte in 1970 als één van de allereerste landen binnen Europa vastgoed-fbi’s mogelijk, waarna vrijwel alle landen volgden, recent nog Polen en Finland.  Nederland zal dan één van de weinige Europese landen zijn waar er geen specifieke fiscale structuur meer is voor vastgoed-beleggingen. Zowel die omstandigheid als de plotselinge ingreep maken Nederland beduidend minder aantrekkelijk voor vastgoedbeleggingen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug