Voorburg, 6 december 2010

Jury maakt genomineerden IVBN Scriptieprijs 2011 bekend

Burgemeester Van der Laan als gastspreker over de maatschappelijke betekenis van vastgoed

Op 8 februari 2011 wordt voor de negende maal de IVBN Scriptieprijs uitgereikt. Deze prijs is een door de werkgroep professionaliseren van IVBN ingestelde jaarlijkse stimuleringsprijs die dient als stimulans voor studenten om voor de vastgoedbeleggingssector relevante thema’s te nemen. Met deze prijs wil de IVBN bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector in Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden. De genomineerde ontvangt € 1.000,-. Van de winnende scriptie zal een samenvattende publicatie verschijnen.

De jury koos uit de 24 inzendingen de volgende genomineerden:

The added value of sustainable design
Peter van den Tol (TU Delft)

De (krediet)waardigheid van Vastgoed
Robert Kat (ASRE)

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling
Richard Buytendijk (ASRE)

De jury bestaat uit drs. C.L. Worms RBA (Syntrus Achmea Vastgoed, voorzitter), mevrouw ir. K. Huizer (Bouwinvest), drs. D. Vos (Redevco Europe Services), drs. C. van der Meulen (Altera Vastgoed) en mevrouw H.M.A. Weijdemuller MRE (SPF beheer).

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdagmiddag 8 februari 2011 in het WTC in Amsterdam. Daar zullen de studenten hun scripties toelichten en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

Na de uitreiking van de Scriptieprijs 2011 vindt er een themabijeenkomst plaats met als onderwerp ‘De maatschappelijke betekenis van vastgoedbeleggingen en de rol van institutionele vastgoedbeleggers bij de verdere ontwikkeling van Amsterdam’ door mr. E. van der Laan, burgemeester van Amsterdam.
 Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Marieke C.A. van de Sandt, tel. 070-3000371 (werk) of 06 51198044 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug