14. Voorburg, 3 december 2009

Jury maakt genomineerden IVBN scriptieprjis 2010 bekend

Minister Van der Laan als gastspreker over verduurzaming bestaande voorraad
 
Op 2 februari 2010 wordt voor de achtste maal de IVBN Scriptieprijs uitgereikt. Deze prijs is een door de werkgroep professionaliseren van IVBN ingestelde jaarlijkse stimuleringsprijs die dient als stimulans voor studenten om voor de vastgoedbeleggingssector relevante thema’s te nemen. Met deze prijs wil de IVBN bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector in Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden. De genomineerde ontvangt € 1.000,-. Van de winnende scriptie zal een samenvattende publicatie verschijnen.
 
De jury koos uit de inzendingen de volgende genomineerden:
 
Benchmarking van de Winkel Asset Management Prestatie
                                    Rik Eertink (ASRE-MRE)
 
Why do companies rent green?
                                    Bianca Claassen (Maastricht University)
 
De jury bestaat uit drs. C.L. Worms RBA (Syntrus Achmea Vastgoed, voorzitter), mevrouw ir. K. Huizer (BPF Bouwinvest), drs. D. Vos (Redevco Europe Services), drs. G.J. Kapiteyn (Aberdeen Property Investors) en drs. C. van der Meulen (Altera Vastgoed).
 
De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdagmiddag 2 februari 2010 in het WTC in Amsterdam. Daar zullen de studenten hun scripties toelichten en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.
 
Na de uitreiking van de Scriptieprijs 2010 vindt er een themabijeenkomst plaats met als onderwerp “Verduurzamen van bestaand vastgoed”. Als speciale gast zal de heer mr. E. van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie, spreken over energiebesparing en verduurzaming van de bestaande voorraad. 


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Marieke C.A. van de Sandt, tel. 070-3000371 (werk) of 06 51198044 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug