13. Voorburg, 19 oktober 2007

Nieuwe bestuurssamenstelling IVBN

In verband met het vertrek van een aantal bestuursleden, heeft de ledenvergadering van IVBN recent ingestemd met de nieuwe bestuurssamenstelling.
 
De heer G.J. (George) Jautze, CEO ING Real Estate trad af vanwege het bereiken van de statutair bepaalde maximale zittingsduur van twee maal drie jaar. De heer ing. L. M. (Lorenzo) Dorigo MBA (directeur Vermogensbeheer AZL Group) heeft zijn bestuursfunctie neergelegd vanwege de fusie van zijn organisatie met ING REIM. De heer ir. H. (Henk) de Bakker heeft vanwege zijn vertrek bij Corio Retail per 1 augustus jl. zijn bestuursfunctie neergelegd.
 
Voorzitter ad interim Onno Breur geeft eind december het voorzitterschap van IVBN over aan drs. R.J.M. (René) Hogenboom, algemeen directeur van Altera Vastgoed.
 
Als nieuwe bestuursleden zijn aangezocht de heer drs. R.A. (Rob) Vroom, financieel directeur bij BPF Bouwinvest; de heer ir. W.J. (Wienke) Bodewes, algemeen directeur Amvest en de heer R.P. (Richard) Dallinga MRE, directeur bij Rodamco Europa.
 
De samenstelling van het bestuur van IVBN is per heden als volgt:
1.         Onno Breur; voorzitter a.i.; per 1-1-2008 op te volgen door René Hogenboom (Altera Vastgoed)
2.         Erik Erenst (Achmea Vastgoed); vice-voorzitter
3.         Egbert Dijkstra (Delta lloyd Vastgoed); werkgroep COG
4.         Anka Reijnen (NSI); werkgroep VGM
5.         Rob Vroom (BPF Bouwinvest), werkgroep Professionaliseren
6.         Wienke Bodewes (Amvest), werkgroep Woningen
7.         Richard Dallinga (Rodamco Europe)
 


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 32 leden hebben voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 140.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug