11. Voorburg, 10 september 2009

Nieuw: IVBN Paper
Ter gelegenheid van het gezamenlijke ROZ VGI – IVBN – VBA-congres over de financiële crisis op 10 september aan de Business University Nijenrode presenteert IVBN op haar website het eerste IVBN-paper.
 
Dit eerste paper gaat over rendement en risico van Nederlands vastgoed in internationaal perspectief. De rendementen en de risico’s van kantoren- en winkelbeleggingen in Nederland worden in het paper vergeleken met die van kantoren- en winkelbeleggingen in landen buiten Europa, in Angelsaksisch en in continentaal Europa. Vastgoedbeleggers proberen door middel van het spreiden van vastgoed over verschillende regio’s risico’s te beperken. Een van de conclusies van het paper is dat vanwege de hoge correlatie tussen de totaal rendementen in die verschillende regio’s, zowel het diversificatie-potentieel als de risicoreductie, echter beperkt is. Het spreiden over de verschillende sectoren (woningen, winkels, kantoren of bedrijfsruimten) levert een grotere risicoreductie op.
 
IVBN wil regelmatig papers uit gaan brengen, die voor de institutionele vastgoedbeleggingssector van betekenis zijn. IVBN streeft er naar jaarlijks enkele papers uit te brengen. De papers zullen, zo is de bedoeling, vanuit de ledenkring worden geschreven, veelal werken enkele IVBN-leden daarbij samen. Het eerste paper is opgesteld door Bouke-Pieter van Dijk van Altera Vastgoed en Jaap van Berkel/Maarten Jennen van ING REIM. Naar verwachting zal in het najaar een tweede paper verschijnen, gewijd aan vastgoed en liability driven investment (LDI).


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug