Den Haag, 12 januari 2018

Nicole Maarsen in bestuur IVBN

Met ingang van 1 januari 2018 is Nicole Maarsen benoemd in het bestuur van IVBN. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille Winkels. Nicole Maarsen is sinds 15 mei 2017 directeur vastgoedbeleggingen bij Syntrus Achmea Real Esate & Finance.

Nicole studeerde economie in Groningen en behaalde een Master of Real Estate in Amsterdam. Zij werkte vijf jaar bij ING Real Estate Development en bij ING Real Estate Finance, om in 2004 over te stappen naar het familie-bedrijf Maarsen Groep. Daar was zij als mede-directeur verantwoordelijk voor de projectontwikkeling. In die tijd was Nicole tevens bestuurslid van de NEPROM. In 2013 verliet ze Maarsen Groep en werd adviseur bij HAL Investments en later bij Round Hill Capital.

IVBN maakte medio december bekend de voorgestane aanpak van de Retailagenda niet meer te kunnen steunen. IVBN ziet geen goed perspectief meer op een succesvol vervolg, in het bijzonder niet op het thema van de flexibilisering van de huurmarkt. Het nieuwe bestuurslid Nicole Maarsen zal zich erop richten op de samenwerking met retailers te verbeteren en om investeringen van zowel de eigenaar als vanuit retailers te stimuleren. Dan zal er meer flexibiliteit op de huurmarkt moeten komen. Tegen die achtergrond gaat zij in gesprek met EZ of met andere constructieve partijen over zaken, die de retailmarkt betreffen.

De samenstelling en rolverdeling van het bestuur van IVBN is met ingang van 1 januari als volgt:

Dick van Hal                    voorzitter en portefeuille integriteit

Dick Gort                         portefeuille Kantoren

Gertjan van der Baan      portefeuille Woningen; tevens vice-voorzitter

Nicole Maarsen               portefeuille Winkels

Guido Verhoef                 portefeuille Strategie & Research

Roel van de Bilt              portefeuille Duurzaamheid; tevens penningmeester


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 33 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug