Den Haag, 15 mei 2020

Minister neemt verstandige maatregelen ter invulling van de noodknop

Vandaag heeft minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met vier maatregelen die ze neemt om de betaalbaarheid van woningen voor mensen met een middeninkomen en starters te verbeteren en om excessen in de woningmarkt aan te pakken. 

• een maximering van de jaarlijkse huurprijsstijging in de vrije sector van inflatie + 2,5%.

• samen met de sector meer transparantie aanbrengen over de aanvangshuren 

• tijdelijke huurcontracten worden voor drie in plaats van twee jaar mogelijk gemaakt.

• gemeenten krijgen de mogelijkheid een ‘opkoopbescherming’ in te voeren voor betaalbare koopwoningen die anders via buy-to-let-beleggers voor te hoge huurprijzen worden verhuurd.

IVBN typeert deze maatregelen als verstandig. Door op deze manier de ‘noodknop’ in te vullen, zoals de minister schrijft blijven investeringen in de woningmarkt door lange termijn investeerders behouden. Dergelijke investeringen zouden in de knel zijn gekomen als er een beperking van de aanvangshuren zou zijn doorgevoerd, zoals de politiek eerder beoogde.

IVBN-leden hebben circa 140.000 voornamelijk vrije sector huurwoningen (waarvan 75% in de middenhuur worden verhuurd) en zijn de afgelopen jaren goed voor bijna 10.000 nieuwe huurwoningen per jaar. Leden van IVBN investeren pensioen- en de verzekeringspremies van miljoenen Nederlanders waarmee woningen voor mensen met een middeninkomen zijn en worden gerealiseerd. Het beperken van de aanvangshuren had investeringen in de bestaande bouw én in de nieuwbouw ernstig in gevaar gebracht. Institutionele beleggers maken immers geen deel uit van het probleem van krapte op de woningmarkt, maar bieden juist een oplossing.

IVBN-directeur Frank van Blokland haalt opgelucht adem: “Wanneer die beperking zou zijn ingevoerd, zou de negatieve impact op investeringen in de nieuwbouw niet te overzien zijn geweest. Ook het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO kwam vorig jaar al tot een dergelijke conclusie. Onze leden kunnen zich nu weer op de toekomst richten. Als onmisbare samenwerkingspartner van de overheid en gemeenten zorgen onze leden er immers voor dat er miljarden aan investeringen naar de middenhuur blijven gaan”. IVBN waarschuwde al vanaf het begin tegen de desastreuze gevolgen van een ‘noodknop middenhuur’, bedacht door Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven, terwijl zijn opdracht eigenlijk juist was om de middenhuur aan te jagen. Zijn voorstel heeft verlammend gewerkt.

In haar brief maakt minister Ollongren ook bekend dat zij werkt aan meer transparantie ten aanzien van huurprijzen in de vrije sector zodat aspirant huurders extreme huren kunnen herkennen. IVBN is graag bereid daar aan mee te werken. 

 

Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 30 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug