Voorburg, 20 mei 2016

Miljarden beschikbaar voor vrije sector huur; gemeenten én corporaties laten kansen liggen

Er is een bedrag van 5 tot 6 miljard euro beschikbaar bij zowel Nederlandse als buitenlandse institutionele partijen om te beleggen in de Nederlandse huurwoningmarkt. Er is echter géén investeringsaanbod beschikbaar. Die miljarden zullen dan naar andere landen of naar andere beleggingsmogelijkheden gaan uitwijken als we niets doen. IVBN ziet drie mogelijkheden.

Ten eerste moet er door de gemeente geëist worden dat er in  ieder substantieel woningbouwplan 25 tot 40% vrije sector huur moet komen. De (beperkte) consequenties die dat heeft op de grondopbrengst moet de gemeente accepteren.  Ten tweede moeten er meer voor vrije sector geschikte bouwlocaties bijkomen. Een recent door de Stec-groep uitgevoerd onderzoek onder 105 gemeenten geeft aan dat 75% van de gemeenten meer nieuwe vrijesectorhuurwoningen belangrijk vinden,  maar slechts 10% heeft een specifiek aantal vrijesectorhuurwoningen als doel in haar nieuwbouwprogrammering opgenomen en slechts 17% heeft passend grondprijsbeleid. Minder dan de helft van de gemeenten (40%) heeft beleid geformuleerd

Een goede derde mogelijkheden om miljarden te kunnen benutten voor de Nederlandse woningmarkt is dat institutionele beleggers vanuit de totale voorraad van 2,4 miljoen corporatiehuurwoningen jaarlijks minstens 20.000 tot 30.000 duurdere corporatie-huurwoningen tegen marktwaarde overnemen en die dan (op termijn) in de vrije markt verhuren. Door duurdere corporatiehuurwoningen te verkopen kan in de stedelijke agglomeraties de vrije sector (met huurprijzen tussen de €700 en €1000) versneld worden gevuld. Van groot belang is dan dat woningcorporaties daardoor de financiële armslag krijgen om weer fors te gaan investeren in nieuwe betaalbare huurwoningen voor de doelgroep, waaronder statushouders. Ook kunnen zij dan weer investeren in verduurzaming en de grootschalige renovatie van hun sociale huurwoningen. Op dit moment verkopen corporaties hun duurdere huurwoningen slechts mondjesmaat aan institutionele beleggers. Ook een aantal lokale gemeentebesturen houden verkoop van duurder corporatiebezit tegen. Juist in dit soort samenwerkingsverbanden tussen institutionele beleggers en woningcorporaties liggen grote mogelijkheden om de lokale woningmarkt beter te laten werken. 

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

 

Terug