Voorburg, 31 januari 2014

MG-circulaire huurprijsbeleid per 1 juli 2014, 31-01-2014

Eind januari 2014 is de MG-circulaire voor het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 gepubliceerd. Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Er geldt een maximaal basishuurverhogingspercentage voor alle zelfstandige woningen van inflatie+1,5%. Omdat de inflatie op 2,5% is vastgesteld is dit basishuurverhogingspercentage 4%. Daarnaast is om de doorstroming te bevorderen voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085  en € 43.602 een hogere huurverhoging toegestaan en kunnen huurverhogingen van respectievelijk 4,5% of 6,5% aangezegd worden. Klik hier voor de circulaire. 

Terug