7. Voorburg / Leidschendam / Nieuwegein, 19 mei 2009

Meer transparantie in servicekosten winkelcentra

Meer transparantie in servicekosten winkelcentra. IVBN, RND en VGM NL publiceren leidraad.

De grote winkelketens, vastgoedmanagementorganisaties en institutionele vastgoedbeleggers pleiten voor het instellen van servicekostencommissies in de grotere winkelcentra. Dit is een van de aanbevelingen in de leidraad voor servicekosten in winkelcentra zoals die vandaag door de Raad Nederlandse Detailhandel, Vastgoedmanagement Nederland en IVBN is gepubliceerd.

Met deze leidraad, wordt door de initiatiefnemers een professioneel en optimaal functioneren van winkelcentra nagestreefd. De aanbevelingen in de leidraad gaan in op de rol van de servicekostencommissie, transparantie, overleg, toerekening van kosten, definities en rapportages. De verwachting is dat discussiepunten zoals de hoogte van de servicekosten en de wijze van toedeling tot het verleden gaan behoren. De huurders krijgen beter en eerder inzicht in de servicekosten, terwijl de eigenaren en vastgoedmanagementorganisaties met de servicekostencommissie kunnen overleggen over de begroting, de afrekening en wijzigingen.

De leidraad wijst ook op het belang van een reële en onderbouwde servicekostenbegroting bij de ontwikkeling van winkelcentra, zodat forse stijgingen van de servicekosten bij aanvang van de exploitatie van het winkelcentrum kunnen worden voorkomen. De leidraad zal in 2012 worden geëvalueerd.Meer transparantie in servicekosten winkelcentra. IVBN, RND en VGM NL publiceren leidraad


Terug