Den Haag, 20 maart 2020

Maatwerk door corona-crisis in de retail

 

De nood onder retailers is groot: de horeca die gedwongen gesloten is en diverse grote en kleine winkelketens die er zelf voor kiezen te sluiten. Later in de crisis kan de overheid kiezen voor gedwongen sluiting van alle winkels. Veel retailers lijden door de corona-crisis dramatisch omzetverlies. Liquiditeit is op korte termijn bij deze retailers dan ook het grootste probleem. Veel van deze getroffen retailers die in een huurpand zitten, vragen om opschorting van huurbetaling.

Op maatwerkbasis zullen IVBN-leden retailers tegemoet komen, die de huur niet kunnen betalen vanwege zwaar omzetverlies als gevolg van de corona-crisis. Zij zullen dan een regeling treffen om uitstel van huurbetaling overeen te komen. Uiteraard is dan boeterente niet aan de orde. Bij een betalingsregeling kan het zijn dat achteraf een deel van de huur zal moeten worden kwijt gescholden om de retailer weer perspectief te bieden. Bij dat maatwerk zullen partijen kunnen afspreken over te schakelen van kwartaal naar maandbetaling. Als een deel van de huur gerelateerd is aan de omzet, daalt automatisch de betalings-verplichting. Voorts zullen de IVBN-leden met winkelcentra soepel omgaan met -in overleg- het beperken van openingstijden.

Bij dat maatwerk zal ook naar de positie van de retailer zelf worden gekeken. Naast papa-mama bedrijven en het klein- en middenbedrijf, bestaat de retailsector immers ook uit internationale, zeer krachtige retail-organisaties. Er zijn ook segmenten, zoals bijvoorbeeld de supermarkten, die geen of maar beperkt omzetverlies hebben. Ook daarom is maatwerk nodig. Er zijn overigens ook IVBN-leden die voor meer generieke oplossingen voor huuruitstel kiezen om groepen retailers tegelijk snel duidelijkheid te kunnen bieden; andere leden zijn al concreet met retailers in gesprek over maatwerk.

Verhuurders kunnen slechts voor een deel van de liquiditeitsproblemen van retailers een bijdrage leveren.  Qua bedrijfskosten van de retailer maken voorraad en personeelskosten het overgrote deel van de bedrijfs-kosten uit; huur veelal minder dan 10%. Voor de continuïteit van de retailer is uitstel van huurbetaling belangrijk; het moet echter ook voor de continuïteit van de verhuurder haalbaar zijn. De leden van IVBN beleggen in winkelvastgoed overwegend voor pensioenfondsen en levensverzekeraars en die partijen hebben de huurinkomsten ook hard nodig om pensioenuitkeringen te kunnen (blijven) doen en te kunnen blijven investeren.

Deze crisis betekent zowel voor de huurder als voor de verhuurder veel onzekerheid. De omvang van de schade door de corona-crisis is pas achteraf goed vast te stellen en dan moeten beide partijen dus met elkaar in gesprek blijven hoe de schade verdeeld moet worden. De leden van IVBN zullen met hun retailers in gesprek blijven en IVBN blijft met retailorganisaties, banken en de overheid in gesprek over de corona-crisis.

Terug