Amsterdam, 4 februari 2014

Luc Baas wint IVBN scriptieprijs 2014, 04-02-2014

LUC BAAS WINT IVBN SCRIPTIEPRIJS 2014

Vanmiddag werd, in het WTC in Amsterdam, voor de 12e keer de IVBN Scriptieprijs uitgereikt. Luc Baas ontving uit handen van juryvoorzitter Cor Worms een cheque van € 5.000,- voor zijn onderzoek ‘The incorporation of sustainability into the real estate investment portfolio’

Uit het juryrapport: “De scriptie en onderliggend onderzoek van Luc Baas kennen een zeer sterke wetenschappelijke opbouw op basis van een werkelijk enorme informatie- en literatuurbasis. Een zeer sterk empirisch onderzoek ook, heel overtuigend, subtiel en genuanceerd. Het bijzondere is dat deze bijzondere studie, ondanks de enorme expansie van onderzoek en literatuur op het gebied van sustainability, op verrassende wijze nieuwe resultaten en inzichten toevoegt. Niet zozeer is alleen naar het energielabel van kantoorgebouwen gekeken, maar aan de hand van feitelijk gebruik van energie ook diepgaand onderzocht of er een aantoonbaar verband is tussen de duurzaamheid van kantoren en de hoogte van de huur. Dat is volgens de jury een noviteit. Dit geeft beleggers goede inzichten in hoeverre investeren in duurzaamheid daadwerkelijk loont. Zeker ook omdat in deze studie ook is onderzocht welk deel van de waarde van de energiebesparing de huurder bereid is af te staan aan de investeerder c.q. belegger. Luc Baas komt tot heel doordachte, onderbouwde en geloofwaardige calculaties van de huurpremie bij energie-efficiënte kantoorgebouwen. Dat is spannend bij de huidige sterke overaanbod-druk op kantoorhuren. De onderliggende onderzoeksdata zijn op een heldere en hoogwaardige manier statistisch geanalyseerd en vertaald in een goed bruikbare energy performancemethodiek.”

De IVBN Scriptieprijs is een jaarlijkse stimuleringsprijs voor studenten die afstuderen op een vastgoedgerelateerd onderwerp. Met deze prijs wil de IVBN bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de vastgoedbeleggingssector in Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden. Overige genomineerden ontvangen € 1.000,-.

Voor de IVBN Scriptieprijs 2014 nomineerde de jury uit 22 inzendingen de volgende scripties:

* Using leading indicators tot Forecast Real estate Returns, Christian Finders (TU Eindhoven)

* The incorporation of sustainability into the real estate investment portfolio, Luc Baas (TU Delft)

* The role of sense of place in retail location choices, Stefan Janssen (TU Eindhoven)

__________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Yvette Klein, 070-3000371 / y.klein@ivbn.nl. Foto’s zijn beschikbaar.

De vereniging van Institutionele Vastgoed Beleggers Nederland (IVBN) stimuleert dat er meer kapitaal wordt geïnvesteerd in vastgoed (zowel direct als indirect, zowel in Nederland als daarbuiten). IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden; dat zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug