Voorburg, 7 februari 2012

Jac Huysmans wint IVBN Scriptieprijs, 07-02-2012

Vanmiddag werd, in het WTC in Amsterdam, voor de 10e keer de IVBN Scriptieprijs uitgereikt. Jac Huysmans ontving uit handen van juryvoorzitter Cor Worms een cheque van € 5.000,- voor zijn aan de ASRE uitgevoerde onderzoek ‘Risico aversie in stochastische onderhandelingspelen’.

Uit het juryrapport: “De jury acht het belang van deze studie voor de vastgoedsector groot. De studie biedt inzicht in hoe ontwikkelaar en belegger omgaan met een aantal specifieke elementen, voornamelijk de lange en onzekere horizon van projecten en het bepalen van het risicoprofiel, en in hoe ze elkaar daarbij toch kunnen vinden. Begrip voor elkaars positie en afweging is van groot belang voor verdere professionalisering van de branche.”

De IVBN-Scriptieprijs is een, door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), ingestelde jaarlijkse stimuleringsprijs voor studenten die afstuderen op een vastgoedgerelateerd onderwerp. Met deze prijs wil de IVBN bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de vastgoedbeleggingssector in Nederland. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden. Overige genomineerden ontvangen € 1.000,-.

Voor de IVBN Scriptieprijs 2012 nomineerde de jury de volgende scripties:

De rol van het Woningwaarderingsstelsel in het huidige woonbeleid
Anko Drentje (TU Delft)

Europese vastgoedfondsen en de relatie tussen duurzaamheid en financiële prestatie
Robert Mackaaij (Rijksuniversiteit Groningen)

Risico aversie in stochastische onderhandelingspelen
Jac Huysmans (ASRE)

____________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Yvette Klein, 070-3000371 / y.klein@ivbn.nl. Foto’s zijn beschikbaar.

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug