Den Haag, 1 juni 2020

IVBN: woninghuurders in geldnood door corona worden geholpen met maatwerk

 

De leden van IVBN helpen woninghuurders die in de betalingsproblemen komen door de corona-crisis ruimhartig. IVBN-leden roepen hun huurders op zich te melden als dat het geval is. Tot nu toe heeft niet meer dan 1% van de huurders zich gemeld. IVBN herkent zich totaal niet in het vanuit de politiek gecreëerde beeld dat huurders massaal door de jaarlijkse reguliere huurverhoging in de problemen komen en om dat als aanleiding te gebruiken de huren te bevriezen.

Dat er tot nu toe zo weinig aanvragen vanwege betalingsproblemen zijn, komt volgens IVBN-directeur Frank van Blokland omdat vooral de direct getroffenen eerst de steunmaatregelen van het kabinet gebruiken. Het kan zijn dat die zzp'ers zich de komende maanden alsnog zullen gaan melden. Dan zullen IVBN-leden ruimhartig maatwerk toepassen: (gedeeltelijk) uitstel, soepele terugbetaling, indien nodig (gedeeltelijke) huurkwijtschelding, bemiddeling naar een financieel beter passende woning binnen de eigen portefeuille of bij andere IVBN-leden, verlenging van tijdelijke huurcontracten (voor zover van toepassing binnen het IVBN-woningbezit), etc. Het maatwerk hangt mede af van de financiële situatie van financieel getroffen huurders, hun perspectief op financieel herstel en houdt rekening met de mogelijkheden van de huurder om gebruik te maken van steunmaatregelen van het kabinet.

IVBN-leden proberen betalingsproblemen altijd al te voorkomen door bij aanvang van het huurcontract het inkomen gedegen te toetsen en door gematigde huurverhogingen voor zittende huurders. Al jaren blijkt dat er minder dan 1,5% van de huurders achterstallig is met het betalen van de huur.

Volgens IVBN-directeur Frank van Blokland: “Het schrappen van de jaarlijkse huurverhoging betekent dat alle huurders een voordeel hebben van €25- €30 per maand, terwijl de grootste groep dat niet nodig heeft omdat ze financieel niet of nog niet door de corona-crisis worden getroffen. Onze leden zullen de mensen blijven helpen die het écht nodig hebben”.

IVBN wijst erop dat de inflatie plus een beperkte opslag jaarlijks noodzakelijk is om investeringen in zowel bestaande als nieuwe huurwoningen te kunnen blijven doen en om woningbeleggingen voor pensioenfondsen en levensverzekeraars aantrekkelijk te houden. IVBN-leden volgen vrijwel unaniem het advies om de (inmiddels aangekondigde) huurverhogingen te beperken tot inflatie plus maximaal 1% op woningniveau (voor zowel gereguleerde als geliberaliseerde huurcontracten). Voor een vrije sectorwoning met een huur van € 800 gaat de huur dus met 29 euro per maand omhoog, waarvan € 21 euro te maken heeft met 2,6% geldontwaarding en slechts € 8 een reële huurverhoging betreft. Bij een huurbevriezing zouden 99% van de huurders (die geen financiële problemen als gevolg van de corona-crisis hebben) de huurverhoging niet hoeven te betalen, terwijl het wel de rem zet op investeren. Inflatiecorrectie is cruciaal voor pensioenfondsen en levensverzekeraars om in huurwoningen te beleggen. Huurverhogingen van IVBN-leden in de vrij sector komen overigens al zes jaar op rij op portefeuilleniveau niet boven inflatie plus 1% uit en dat zal dus ook dit jaar het geval zijn. Om sterk stijgende huurprijzen te voorkomen moeten veel meer nieuwe huurwoningen worden gebouwd en ook dat doen onze leden met circa 10.000 nieuwe woningen per jaar.

 

Noot voor de redactie: Contact Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 / 06 54 25 24 15 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug