12. Voorburg, 8 oktober 2009

IVBN verbijsterd over besluit Kroes inzake corporaties
IVBN-woordvoerder Van Blokland reageert met verbijstering op het nieuws dat volgens minister Van der Laan woningcorporaties alle inkomens tot aan € 33.000 inkomen per jaar tot hun doelgroep mogen rekenen en dat deze groep dus met staatssteun door de woningcorporaties gehuisvest mag worden. Eurocommissaris mevrouw Kroes sanctioneert daarmee de huidige situatie in de Nederlandse woningmarkt. IVBN had in 2007 een klacht bij eurocommissaris Kroes ingediend tegen het feit dat woningcorporaties zich in toenemende mate op commerciële markten begaven. IVBN beraadt zich op het nieuws.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug