Voorburg, 11 juli 2013

IVBN steunt hoger beroep inzake Overlegwet, 11-07-2013

IVBN steunt een van haar leden bij het hoger beroep tegen vermeende schending van de Overlegwet (Wohv). Volgens een uitspraak van het kantongerecht Roermond zou een verhuurder die de huidige wettelijk toegestane inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren, daarover eerst een advies moeten vragen aan de betrokken huurdersorganisatie(s). Dit omdat er sprake zou zijn van een ‘beleidswijziging’ aan de kant van de verhuurder. 

Frank van Blokland, directeur van de IVBN: ‘Door de uitspraak van het kantongerecht wordt de Overlegwet (Wohv) ten onrechte opgerekt. Er is geen sprake van een beleidswijziging als je als verhuurder het overheidsbeleid volgt’. Ook contractueel staat de verhuurder volgens IVBN in zijn recht om het overheids-beleid inzake de huurverhoging te volgen. De afgelopen jaren mocht de huur per 1 juli maximaal met de inflatie worden verhoogd. Daarvoor mochten de huren licht boven inflatie  worden verhoogd. Per 1 juli 2013 mag de huur ook weer met meer dan de inflatie worden verhoogd. De meeste verhuurders volgen de door de overheid toegestane huurverhogingen en wijzigen dus niets aan hun eigen beleid. De wettelijk toegestane huurverhoging van dit jaar ligt voor alle huurders 1,5% boven de inflatie (4%), náást een toegestane inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een inkomen boven de € 33.641. Deze inkomens-afhankelijke huurverhoging is door de overheid in het leven geroepen om het scheefwonen tegen te gaan.’

Het kantongerecht Roermond deed haar uitspraak in een geschil tussen de bewonerscommissie van de Parkflat in Weert (gesteund door de Woonbond) en a.s.r. vastgoed vermogensbeheer over de per 1 juli 2013 aangezegde huurverhoging. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug