3. Voorburg, 30 januari 2009

IVBN steunt het registreren van ongewenst huurdersgedrag
IVBN steunt het registreren van ongewenst huurdersgedrag
 
Eén enkele, overlast gevende huurder in een wooncomplex kan het woongenot van andere huurders danig bederven. De andere huurders klagen bij de verhuurder, die echter niet altijd kan optreden vanwege de huurbescherming die de overlast veroorzakende huurder geniet. De verhuurder krijgt te maken met vertrekkende bonafide huurders en met problemen rond de verhuurbaarheid. Overlast veroorzakende huurders zorgen vaak voor forse schade aan de woning. Huurders met (oplopende) huurachterstand vertrekken regelmatig met de Noorderzon. Na een verhuizing naar een andere verhuurder beginnen de problemen gewoon weer opnieuw. 
 
IVBN adviseert haar leden dan ook positief over deelname aan het Klachten- en Kansenregister (K&KR) van het Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag. Dit register registreert huurders die voor moeilijkheden hebben gezorgd of die huurfraude hebben gepleegd. Aan de hand van dit register kunnen deelnemende verhuurders potentiële huurders screenen. Dat kan betekenen dat een geregistreerde huurder alleen onder extra voorwaarden een huurwoning aangeboden krijgt, de huurder krijgt dan een nieuwe kans. Registratie kan echter ook betekenen dat een huurder geweigerd wordt.
 
IVBN verwacht dat het K&KR er substantieel aan zal bijdragen dat ongewenst huurdersgedrag minder zal voorkomen. IVBN vindt het zeer van belang dat zoveel mogelijk commerciële verhuurders én woningcorporaties zich aansluiten bij het K&KR om het effect van (mogelijke) registratie zo groot mogelijk te maken. Meerdere concurrerende registers verminderen de effectiviteit, reden voor IVBN om -na een zorgvuldige afweging- haar leden en zoveel mogelijk andere verhuurders, positief te adviseren te gaan deelnemen aan het K&KR van de stichting Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag. IVBN-leden hebben circa 133.000 huurwoningen. De leden van IVBN zullen de komende periode individueel beslissen deel te nemen.
 
IVBN heeft met haar leden afgesproken om zeer zorgvuldig om te gaan met het doen van een melding. Het K&KR biedt overigens voldoende waarborgen dat een huurder niet onterecht in het register wordt opgenomen, waaronder een heldere bewijslast voor registratie en goede bezwaarprocedures. De huurder krijgt (als zijn adres bekend is) een bericht van opname in het register en hij kan daartegen bezwaar maken. De stichting NMOH heeft toestemming gekregen voor haar werkzaamheden van het College Bescherming Persoongegevens.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug