6. Voorburg, 23 april 2009

IVBN publiceert Jaarbericht over 2008

Voor IVBN en haar leden stond het einde van 2008 natuurlijk in het teken van de kredietcrisis, die heel hard toesloeg. Een crisis die overging in een wereldwijde recessie. Het begin van het jaar 2008 stond voor IVBN in het teken van de mogelijke fraudezaak door (oud-) medewerkers bij het Philips pensioenfonds en enkele projectontwikkelaars, zoals die op 13 november 2007 naar buiten was gekomen. In februari 2008 publiceerde IVBN een kader met risicobeheersmaatregelen, die professionele partijen in de institutionele vastgoedbeleggingssector hanteren om de kans op fraude te minimaliseren. In september organiseerde IVBN samen met de RICS Nederland een zeer goed bezocht seminar, waarin de integriteit en de dilemma’s in de professionele vastgoedsector aan de orde werden gesteld. Tijdens dat seminar presenteerde IVBN de publicatie “Beheersing van frauderisico’s in de professionele vastgoedsector”.

Het op de website van IVBN gepubliceerde jaarbericht gaat onder meer in op het kabinetsbeleid. Het jaar 2008 werd opnieuw niet het jaar dat het kabinet grote doorbraken realiseerde op voor IVBN relevante beleidsterreinen, zoals energiebesparing, het corporatiedossier of het huurbeleid voor woningen. Het jaarbericht meldt verder dat IVBN een Taskforce Duurzaamheid heeft opgericht om vanuit beleggeroptiek een kader te schetsen rondom duurzaamheid en om leden daarmee een handvat te geven hoe zij hun eigen beleid inzake duurzaam vastgoed nader kunnen invullen.Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug