2. Voorburg, 23 januari 2007

IVBN presenteert Model Vastgoedmanagementovereenkomst

Standaard beoogd
IVBN presenteert Model Vastgoedmanagementovereenkomst
 
Vandaag lanceert IVBN, in nauwe samenwerking met NVM VGM, op de IVBN website de Model Vastgoedmanagement- overeenkomst. Met het model wordt tussen professionele partijen de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geregeld. Beoogd wordt een standaard in de markt neer te zetten, waarmee de professionalisering van het vastgoed-management wordt bevorderd. Uitdaging was om de vele, vooral op detailniveau sterk uiteenlopende afspraken tussen beleggers en hun externe vastgoedmanagers te vervangen door één modelovereenkomst, waarin allerlei keuzemogelijkheden zijn opgenomen. De uiteenlopende afspraken met beleggers over voorschriften, procedures en rapportages maken het voor vastgoedmanagers erg moeilijk om efficiënt en effectief te kunnen werken en om hun vak te professionaliseren.
 
De eerste stap was dat de leden van IVBN elkaar vonden in het ontwikkelen van een modelovereenkomst. Als adviseur trad daarbij Vastgoed Transparant op. Vervolgens werd intensief over het model onderhandeld tussen delegaties van IVBN en het Breed Overleg Vastgoedmanagement. Het BOV bestaat naast NVM VGM uit Jones Lang Lasalle, CB Richard Ellis en DTZ Zadelhoff. Namens het BOV is onderhandeld door twee NVM VGM-bestuursleden, tevens directieleden van SCM en WPM.
 
Het model bestaat uit de juridische overeenkomst zelf, een aantal verplichte bijlagen en een groot aantal facultatieve bijlagen. Zo kunnen gebruikers kiezen om het commercieel, technisch en/of het administratief beheer uit te besteden. Gebruikers kunnen ook bepaalde modellen overnemen uit het door NVM VGM opgezette Modellenboek. Tevens biedt IVBN aan een uniform grootboekrekeningschema, waarmee kosten en opbrengsten éénduidig door de vastgoedbeheerder kunnen worden geboekt. Ook biedt IVBN aan een (in excel neergelegde) basisrapportage. De vastgoedbeheerder kan daarmee op een met de opdrachtgever af te spreken detailniveau gegevens uitwisselen. Softwareleveranciers kunnen voortaan rekening houden met de aangeboden standaarden als zij hun software, gericht op het management van vastgoed voor professionele partijen, willen aanpassen/verbeteren.
 
Het is de bedoeling de nu gepresenteerde eerste versie van het model op basis van praktijkervaringen zo nodig bij te stellen of uit te breiden. IVBN en BOV zullen dan ook blijven samenwerken bij nieuwe versies, uitbreidingen of vervangingen. Om de communicatie over de modelovereenkomst met de feitelijke gebruikers te bevorderen, moeten gebruikers via de website een gebruikersnummer aanvragen, waarmee toegang tot alle (beveiligde) documenten mogelijk is. Het is echter voor iedere geïnteresseerden mogelijk om de overeenkomst (en de belangrijkste bijlagen) op de website te bekijken.
 
IVBN-leden hebben zich bereid verklaard voor nieuwe contracten gebruik te gaan maken van dit model. Het bestuur van IVBN stimuleert het gebruik van het model tussen professionele partijen, om zo te komen tot een nieuwe standaard in de markt. Het bestuur van NVM VGM adviseert de NVM VGM leden eveneens om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van dit model.
__________________________________________________________________________

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Namens IVBN:
Frank van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) of
Anka Reijnen, algemeen directeur Nieuwe Steen Investments, als bestuurslid verantwoordelijk voor werkgroep VGM 0229-295050
Bas Botman, Vastgoed Transparant tel. 0204416559 mobiel: 0622973372

Namens NVM VGM:
Albert Hoogland, voorzitter NVM VGM; algemeen directeur Shopping Center Management tel. 030-6352211
Ruud Bouma, lid bestuur NVM VGM; Directeur Kantoormanagement WPM tel. 030-2563350/67
Ilse Kaandorp, secretaris NVM VGM; tel. 030 - 6085185

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. Institutionele beleggers in vastgoed hebben in Nederland voor circa 65 miljard euro aan vast goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland.  De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug