Voorburg, 18 juli 2013

IVBN positief over handhaving detailhandelsbeleid Zuid-Holland, 18-07-2013

IVBN reageert positief op het schrappen van nieuwe vierkante meters detailhandel op een aantal verkeerde plekken door de provincie Zuid-Holland. De provincie schrapt bij zeven gemeenten de ruimtelijke reserveringen voor detailhandel uit hun bestemmingsplannen. Het gaat om de vestiging van detailhandel buiten de stads- en dorpscentra in de gemeenten Zuidplas, Noordwijk, Schiedam, Krimpen aan den IJssel, Bernisse en Barendrecht.

Met de zogenaamde ‘reactieve aanwijzing’ schrapt de provincie onderdelen van het bestemmingsplan die strijdig zijn met het provinciaal ruimtelijk beleid. Ook zal de provincie Zuid-Holland een uitwerkingsplan van de gemeente Zoeterwoude voordragen voor vernietiging bij de Kroon. Dit uitwerkingsplan zou de ontwikkeling van 6.500 m2 aan grootschalige detailhandel in sport en leisure mogelijk maken. Ook deze ontwikkeling acht de provincie strijdig met het provinciale beleid.

IVBN is verheugd dat de provincie Zuid-Holland daarmee gebruik maakt van de door het Rijk ingestelde aanwijzingsmogelijkheid voor retailplannen. Frank van Blokland, directeur van de IVBN: “We zijn blij dat Gedeputeerde Staten op deze manier het provinciale detailhandelsbeleid handhaaft. Dat verdient onze waardering, ook omdat het als voorbeeld kan dienen voor andere provincies”.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

 

 

 

Terug