Voorburg, 30 maart 2012

IVBN Pluim voor Cor Worms, 30-03-2012

Cor Worms heeft de IVBN Pluim gekregen, dat is een luxe pen met inscriptie. Het bestuur van IVBN had van harte besloten de Pluim aan hem uit te reiken voor zijn zeer grote verdiensten voor IVBN en voor de hele vastgoedbeleggingssector. De uitreiking vond plaats tijdens zijn afscheid als manager research vanwege zijn pensionering bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Cor Worms is binnen en buiten IVBN natuurlijk bekend in zijn rol als jury-voorzitter voor de Scriptieprijs en dat blijft hij nog gedurende de komende twee jaar doen. Cor was altijd een zeer geëngageerd lid van de IVBN werkgroep Strategie & Research, voorheen Professionaliseren. Hij was onder meer voorzitter van een subwerkgroep die de publicatie riskmanagement heeft uitgebracht en mede-auteur van het IVBN-paper over Liability Driven Investing. Cor was altijd bereid tot samenwerking en kennisdeling om daarmee de belangen van de sector te dienen. Hij zal na zijn pensionering onder meer gaan lesgeven aan de Hogeschool Rotterdam, aan de opleiding Vastgoed en Makelaardij. De pen is eerder uitgereikt aan Karel Gerbrands (toen Fortis Vastgoed; nu ASR in 2003), Jelle Kasteel (toen BPF Bouwinvest in 2004), Sipke Gorter (Philips in 2005), Hans Touw (toen Amvest in 2006), Gert-Jan Kapiteyn (toen Goodman, nu Aberdeen in 2007; Cyril van den Hoogen (Altera Vastgoed in 2008) en voor het laatst aan Aart Hordijk van de ROZ en ROZ Vastgoedindex in 2010.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15
De vereniging van Institutionele Vastgoed Beleggers Nederland (IVBN) stimuleert dat kapitaal wordt geïnvesteerd in vastgoed (zowel
direct als indirect, zowel in Nederland als daarbuiten). IVBN behartigt tevens de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt een
platform aan institutionele vastgoedbeleggers en is erop gericht vooral de Nederlandse vastgoedbeleggingssector verder te professionaliseren
onder meer door meer professionaliteit, transparantie en integriteit. IVBN legt in de activiteiten de focus op de in Nederland
belegde stenen en stimuleert de verduurzaming van de voorraad. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in
vastgoed. Voor overheden en toezichthouders wil IVBN de logische gesprekspartner zijn in de institutionele en professionele vastgoedbeleggingsmarkt.
IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders,
die in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, een
omvangrijke directe en/of indirecte vastgoedportefeuille hebben, gericht op duurzame exploitatie. De 31 leden hebben voor circa 60
miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in
woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke
belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug