Voorburg, 3 juli 2015

IVBN opgelucht over nieuw systeem jaarlijkse huurverhoging

Minister Blok heeft aan de Tweede Kamer voorgesteld dat voor gereguleerde huurwoningen van (particuliere en institutionele) woningbeleggers vanaf 1 juli 2016 maximaal 2,5% (boven inflatie) aan huurverhoging mag worden gevraagd. Na drie jaar inkomensafhankelijke huurverhogingen wilde de politiek een ander systeem. Probleem daarbij was dat de jaarlijkse huurstijging ieder jaar door de overheid wordt afgeroomd via de (sterk oplopende) verhuurderheffing. IVBN was ernstig bezorgd dat het nieuwe systeem aanzienlijk minder reële huurverhoging zou betekenen, en ook nog eens uitvoeringstechnisch complex zou zijn. IVBN reageert dan ook opgelucht.

Voorzitter Henk Jagersma: “Als de Tweede Kamer ermee instemt, krijgen we een helder, duidelijk en eenvoudig systeem voor de jaarlijkse huurverhoging en daar zijn we blij mee. Ook voor buitenlandse investeerders is dit een geruststellend voorstel. De afgelopen drie jaar was sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze inkomensafhankelijke huurverhoging was volstrekt onvoldoende om de verhuurderheffing uit te kunnen betalen. Ook de nu voorgestelde 2,5% zal de heffing niet kunnen compenseren, maar het had substantieel minder kunnen zijn dan nu. De heffing kost ons, behalve in het beginjaar, jaarlijks altijd meer dan de jaarlijkse huurverhoging opbrengt. Gemiddeld kan, in de periode 2013-2017 de heffing voor 44% betaald worden uit de extra jaarlijkse huurinkomsten”.

Voor de corporaties gaat een huursombeperking gelden met gemiddeld 1% boven inflatie en komt er om de vijf jaar een inkomenstoets. Verder zullen de corporaties extra mogelijkheden krijgen het scheefwonen aan te pakken. Ook daarover is Jagersma tevreden: “De minister lijkt het sociale huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond qua effect op de jaarlijkse huurstijging te honoreren. Helaas zal de verhuurderheffing niet verdwijnen. Het heeft ons wel verbaasd dat de corporatiesector breed heeft ingestemd met het voorgestelde akkoord van beperking van de jaarlijkse huurstijging. Blijkbaar is de corporatiesector van mening dat de verhuurderheffing valt op te brengen met deze beperkte huurstijging en vooral door efficiënter werken. De pijn zit bij de grootstedelijke, investerende woningcorporaties, die veel moeten investeren, zowel in vernieuwing en energiebesparing als in nieuwbouw van hun sociale huurwoningen. Voor zowel hún als ónze inspanningen in de stedelijk vernieuwing had de verhuurderheffing beter afgeschaft of verlaagd kunnen worden.”  


Noot voor de redactie:

Het telefoonnummer waarop de voorzitter van IVBN, Henk Jagersma, tot in de middag bereikbaar is voor een eventuele toelichting is 020-6065602.

Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug