Den Haag, 18 oktober 2022

IVBN ondertekent Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen

IVBN heeft het Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen voor vrije sectorhuurwoningen ondertekend met Minister De Jonge en brancheverenigingen Aedes en Vastgoed Belang. IVBN is blij met het convenant omdat institutionele beleggers hiermee actief bijdragen aan de verdere professionalisering van de gehele verhuurmarkt en het uitdragen van Goed Verhuurderschap.

Directeur Judith Norbart: “Door de nadruk te leggen op transparantie vanuit de verhuurder geeft het convenant een concrete invulling aan Goed Verhuurderschap. Huurders krijgen in een vroeg stadium meer informatie over de woningkwaliteit en daardoor een beter beeld van de prijs/kwaliteitsverhouding van de woning. De huurder kan daardoor beter afwegen of de woning de gevraagde huurprijs waard is. Voor de leden van IVBN is deze duidelijkheid aan de voorkant al standaard praktijk”.

De leden van IVBN voelen een langjarig maatschappelijk commitment richting huurders en woningzoekenden. Met de inzet van ‘sociaal kapitaal’ van overwegend pensioenfondsen en levensverzekeraars, leveren wij een positieve bijdrage aan de woningmarkt. Hiermee zijn IVBN-leden, met een focus op middeldure huurwoningen, complementair aan woningcorporaties die zich met name richten op sociale huur. Dit maatschappelijk commitment komt tot uitdrukking in onze substantiële bijdrage aan toekomstbestendige nieuwbouw, het verduurzamen van bestaande huurwoningen en het constructief meedenken over voorstellen die de woningmarkt als geheel verbeteren.
 


Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met:
Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN 070-3000371 of 06 11 84 64 72

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 78 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard euro aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen euro aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

 

Raadpleeg het Convenant via deze link

 

Terug